Zoekresultaten

20085 resultaten voor caribisch nederland
20085 resultaten voor caribisch nederland

Pagina 1 van 400

Caribisch Nederland; bevolking, geboorteland, nationaliteit

bevolking naar geboorteland en nationaliteit bevolking naar geboorteland, nationaliteit, Caribisch Nederland

Cijfers

Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland

Resultaten eerste fase van de haalbaarheidstudie naar onderwijsindicatoren voor Caribisch Nederland. In deze eerste fase is gekeken naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van benodigde kenmerken.

Cijfers

Koopkrachtverlies Caribisch Nederland in 2022

De koopkracht in Caribisch Nederland daalde in 2022 mede door de hoge inflatie. Op Bonaire ging de bevolking er 4,2 procent op achteruit ten opzichte van 2021, op Sint Eustatius 3,3 procent en op...

Artikelen

CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Dit meerjarenprogramma legt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden het CBS met betrekking tot het statistisch werkprogramma over Caribisch Nederland zal uitvoeren in de periode 2024-2028.

Publicaties

Caribisch Nederland; geboorte, vruchtbaarheid, leeftijd moeder

Levendgeborenen naar leeftijd moeder, rangnummer, burgerlijke staat Caribisch Nederland

Cijfers

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)

Cijfers

Caribisch Nederland in cijfers

De presentatie van de nieuwe editie van onze publicatie 'Caribisch Nederland in cijfers'. Onze jaarlijkse publicatie 'Caribisch Nederland in cijfers' is een verzameling artikelen/factsheets over...

Video's

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en nationaliteit

Bevolking naar nationaliteit Geslacht, leeftijd, nationaliteit, Caribisch Nederland

Cijfers

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, immigratie, emigratie Caribisch Nederland

Cijfers

Caribisch Nederland; migratie, geslacht, leeftijd en geboorteland

Migratie naar geslacht, leeftijd, geboorteland en Caribisch Nederland Geslacht, leeftijd, geboorteland en Caribisch Nederland.

Cijfers

Teruggekeerde emigranten Caribisch Nederland

Hoeveel inwoners van de Caribische eilanden die tussen 2011 en 2016 vertrokken, zijn teruggekeerd?

Cijfers

Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Publicaties

Bevolking Caribisch Nederland in 2023 met bijna duizend toegenomen

Op 1 januari 2024 telde Caribisch Nederland 30 397 inwoners. Dat zijn er 979 (3 procent) meer dan een jaar eerder. De toename komt voor een groot deel doordat de bevolking op Bonaire groeide,...

Artikelen

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2023

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2023.

Publicaties

Migratie Caribisch Nederland leeftijd, geslacht en geboorteland, 2011-2022

informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland die meer dan 40 uur werkt

De werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) op Caribisch Nederland en per eiland naar hun gebruikelijke arbeidsduur per week in 2022.

Cijfers

Caribisch Nederland; Inkomensverdeling personen

Deze tabellen bevatten gegevens over de inkomensverdeling personen van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen.

Cijfers

Hoge tevredenheid ondanks lage materiële welvaart in Caribisch Nederland

De meeste inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn tevreden met het leven, hoewel de materiële welvaart relatief laag is.

Artikelen

Meer luchtvaartpassagiers Caribisch Nederland in 2023

In 2023 reisden 504 duizend passagiers met het vliegtuig van en naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is 6 procent meer dan in 2022 en 10 procent meer dan in 2019.

Artikelen

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, positie in het huishouden

Cijfers

Haalbaarheid Nulmeting Volkshuisvesting Caribisch Nederland

In deze haalbaarheidsstudie is onderzocht in hoeverre het mogelijk is een nulmeting uit te voeren naar de volkshuisvesting op Carbisch Nederland.

Cijfers