Zoekresultaten

420 resultaten voor capaciteit
420 resultaten voor capaciteit

Pagina 1 van 17

Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties

Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties, 201201 t/m 202210

Overig

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio

Cijfers

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse

Capaciteit, bedden, kamers en aantal hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar sterindeling, in Amsterdam en Nederland

Cijfers

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Elektriciteitsproductie, vermogen, rotoroppervlak, aantal windmolens Per provincie

Cijfers

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit, windmolens Ashoogten windmolens

Cijfers

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Zomerligplaatsen, passantenligplaatsen, overnachtingen, nevenactiviteiten ligplaatsen

Cijfers

Arbeid

De inzet van menselijke capaciteit voor het produceren van goederen en diensten, zoals gedefinieerd in de Nationale rekeningen.

Overig

Lichte stijging nucleaire capaciteit EU-landen na 1990

De totale nucleaire capaciteit is tussen 1990 en 2014 gestegen van ruim 120 duizend naar ruim 123 duizend Megawatt.

Artikelen

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit Waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.

Cijfers

Gasverbruik 25 procent lager in eerste halfjaar 2022

In de eerste zes maanden van 2022 werd in Nederland 17,6 miljard kubieke meter gas verbruikt. Dat is 25 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. Met name de industrie en...

Artikelen

Wil jij investeren in je eigen talentontwikkeling bij het CBS?

Het CBS is een kennisorganisatie op het gebied van statistisch onderzoek, waar veel innovatieve en technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Artikelen

TEU (Twenty-foot equivalent unit)

Een eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het...

Overig

11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2020 was 11,1 procent van het totale energieverbruik. In 2019 was dit nog 8,8 procent.

Artikelen

Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Per grootteklasse planklengte van overheidsarchieven, de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid,

Cijfers

Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio

Capaciteit van Nederlandse Logiesaccommodaties en weggevallen capaciteit als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's naar type Accommodatie en Veiligheidsregio, 3 april 2020*

Cijfers

Commentaar Onderzoek capaciteit in de mondzorg

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Cijfers

Jachthavens; capaciteit, tarieven en voorzieningen 1997-2012

Aantal jachthavens, zomerligplaatsen, winterstalling, tarieven. Naar capaciteit jachthavens en periode.

Cijfers

capaciteit in logiesaccommodaties; logiesvorm per regio '00-'12

Accommodaties en capaciteit in logiesverstrekkende accommodaties; logiesvorm per landsdeel, provincie, COROP-gebied, toeristengebied

Cijfers

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.

Cijfers

Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit.

Artikelen

Productie biodiesel nog ver achter bij capaciteit

De productie van biodiesel in Nederland was in 2010 gelijk aan 380 miljoen kg. Dat is ongeveer 100 miljoen kg meer dan in 2009.

Artikelen

Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie, 1998-2005

Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie.

Cijfers

Verzorgingshuizen; capaciteit, bewoners, personeel, exploitatie, 1995-2005

Capaciteit, externe dienstverlening, bewoners, personeel en exploitatiegegevens.

Cijfers