Zoekresultaten

10112 resultaten voor buitenlandse omzet
10112 resultaten voor buitenlandse omzet

Pagina 4 van 405

Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008

Omzet, werkzame personen en het aantal bedrijven buiten de EU-zone waarover een Nederlandse institutionele eenheid zeggenschap heeft.

Cijfers
Overig

Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep

Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2020

Overig

Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2021

Aanvullende statistische informatie over wat een ‘normale’ omzet is voor verschillende combinaties van bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Conjunctuurenquête Nederland, COEN, productie, omzet, winstgevendheid Economisch klimaat, personeelssterkte, bedrijfstakken,seizoengecorrigeerd

Cijfers

Omzet horeca stijgt met bijna 3 procent in derde kwartaal

De omzet van de horeca steeg in het derde kwartaal met 2,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Artikelen

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Cijfers

Hoe noteer ik buitenlandse uitgaven?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat

Cijfers

Kapitaalrekening buitenland

Het gedeelte van de betalingsbalans, waarop de mutaties in de vermogensverhoudingen met het buitenland zijn verantwoord.

Overig

Buitenlandse international

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die en die zelf groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse onderneming

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die zelf geen groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse rechtspersoon

Rechtspersoon die in het buitenland is opgericht volgens het daar geldende recht.

Overig

Detailhandel zet ruim 8 procent meer om in april

De detailhandel heeft in april 8,1 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2014-2021

Cijfers

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Omzet industrie in vierde kwartaal 23,1 procent hoger

In het vierde kwartaal van 2021 was de omzet van de industrie 23,1 procent hoger dan een jaar eerder, vooral door hogere prijzen.

Artikelen

Detailhandel zet bijna 1 procent meer om in mei

De detailhandel heeft in mei 0,7 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Artikelen

Basisverlegging omzet- en prijzenstatistieken 2018

Beschrijving basisverlegging 2018 waarbij wordt overgestapt naar het referentiejaar 2015 (2015=100)

Overig

Inzicht in consumptie bij supermarkten, project VIPS

Over het project VIPS (VerkoopIndex Productgroepen Supermarkten) . Met een reeds bij het CBS aanwezige databron, de scannerdata van supermarkten, zijn omzetreeksen van productgroepen van de voedings-...

Overig

Lopende rekening buitenland

Het deel van de betalingsbalans, waarop de transacties in het zogenaamde lopende verkeer met het buitenland zijn verantwoord, dat wil zeggen het goederen- en dienstenverkeer benevens de...

Overig

Directe buitenlandse investeringen

Een onderneming met directe investeringen uit het buitenland is een onderneming waarin een investeerder uit een ander land tenminste 10% bezit van het gewone aandelenkapitaal of van de stemrechten of...

Overig

Omzet transportsector ruim 32 procent hoger in tweede kwartaal

De omzet van de transportsector was in het tweede kwartaal van 2022 ruim 32 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021.

Artikelen

Buitenlandse migratie

Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).

Overig

Buitenlandse werknemer

Werknemer in Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Overig