Zoekresultaten

10112 resultaten voor buitenlandse omzet
10112 resultaten voor buitenlandse omzet

Pagina 2 van 405

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

aantal landbouwbedrijven, omzet bedrijfstypen, provincies, landsdelen

Cijfers
Overig

Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2021

Overig

Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2021

Overig

Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2001-2021

Overig

Bijna 32 miljard euro besteed bij Nederlandse webwinkels in 2020

In 2020 behaalden Nederlandse bedrijven bijna 32 miljard euro aan online omzet uit de verkoop van goederen aan consumenten. Een jaar eerder was de online omzet bijna 27 miljard. Vooral...

Artikelen

Wat zijn de omzetcijfers van de diverse branches in ons land?

In deze tabel staat de netto-omzet per jaar van diverse bedrijfstakken vermeld.

FAQ's

Omzet industrie in tweede kwartaal 30,1 procent hoger

In het tweede kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 30,1 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door hogere prijzen.

Artikelen

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte

Cijfers

Buitenlandse bestedingen Nederlandse reizigers hoger dan voor corona

Nederlandse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2022 ruim 8,4 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan of verblijf in het buitenland. Dit is 9 procent hoger dan in de zomermaanden van 2019.

Artikelen

Corona stimuleerde vooral in de horeca de online verkoop

Vooral bedrijven in de horeca gaven aan dat ze in 2020 een toename zagen van de online verkoop als gevolg van de tijdelijke gedwongen sluitingen tijdens de corona-epidemie.

Artikelen

Productie en omzet nijverheid

De maandstatistiek brengt binnen het stelsel van de Europese statistiek de ontwikkelingen van de productie en (industriële) omzet per branche/bedrijfstak in kaart.

Overig

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien...

Artikelen

Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022

Omzet van het MKB detailhandel en horeca en dienstverlening in Den Haag, naar 8 straten, 2021-2022

Cijfers

Omzetontwikkeling

Cijfers over de (ontwikkeling van) omzet van bedrijven in de gemeente. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende economische sectoren, zoals detailhandel en horeca.

Overig

Omzet, netto

Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Overig

Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalden er minstens vijftien...

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

Omzet industrie in eerste kwartaal 24,5 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 24,5 procent hoger dan een jaar eerder, vooral door hogere prijzen.

Artikelen

Import- en exportconcurrentie tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels

Als gevolg van digitalisering groeien de internetverkopen in Nederland en de rest van de wereld al jaren sterk.

Overig

Omzet auto- en motorbranche 5 procent hoger in tweede kwartaal

De Nederlandse auto- en motorbranche boekte in het tweede kwartaal van 2022 een omzetstijging van 5 procent vergeleken met een jaar eerder.

Artikelen

Omzet detailhandel ruim 3 procent hoger in tweede kwartaal

De detailhandel zette in het tweede kwartaal van 2022 ruim 3% meer om dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hogere omzet heeft te maken met hogere prijzen, het volume (de omzet gecorrigeerd...

Artikelen

Omzetniveau internetverkopen van goederen door Nederlandse bedrijven

De tabellenset bevat gegevens over het omzetniveau van internetverkopen door Nederlandse bedrijven aan consumenten.

Cijfers