Zoekresultaten

6208 resultaten voor buitenlandse multinationals
6208 resultaten voor buitenlandse multinationals

Pagina 1 van 249

Beter zicht op multinationals leidt tot bijstelling bni

Het CBS publiceert resultaten van onderzoek waarmee het mogelijk is de inkomsten en uitgaven van niet-financiële vennootschappen op te splitsen in die van bedrijven in Nederlandse handen en die van...

Artikelen

Onderzoek naar consumptie van diensten uit het buitenland

Onderzoek naar consumptie van diensten uit het buitenland

Overig

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2021

Overig

Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2021

Overig

Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2001-2021

Overig

Buitenlandse bestedingen Nederlandse reizigers hoger dan voor corona

Nederlandse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2022 ruim 8,4 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan of verblijf in het buitenland. Dit is 9 procent hoger dan in de zomermaanden van 2019.

Artikelen

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien...

Artikelen

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

CBS-Wereldcafé III - Winsten multinationals en de Nederlandse economie

CBS-Wereldcafé 3 over winsten van multinationals en de Nederlandse economie

Overig

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen, indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen

Cijfers

Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalden er minstens vijftien...

Cijfers

Minder bedrijven verplaatsten bedrijfsonderdelen naar het buitenland

Tussen 2018 en 2020 verplaatsten ongeveer 500 bedrijven in Nederland één of meerdere bedrijfsonderdelen naar het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek naar bedrijven met minimaal 50 werkzame personen.

Artikelen

In vijf jaar 34 procent meer Belgische bedrijven in Nederland

In vijf jaar tijd is het aantal Belgische multinationals in Nederland toegenomen van 1138 in 2015 naar 1528 in 2020.

Artikelen

Minister neemt publicatie ‘Nederland Handelsland 2022’ in ontvangst

Op 31 augustus 2022 nam minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de net verschenen CBS-publicatie ‘Nederland Handelsland 2022’ in ontvangst.

Artikelen

Hoe noteer ik buitenlandse uitgaven?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

Omzet buitenland

De totale omzet uit de hoofdactiviteit aan buitenlandse afnemers (export en transitohandel).

Overig

Kapitaalrekening buitenland

Het gedeelte van de betalingsbalans, waarop de mutaties in de vermogensverhoudingen met het buitenland zijn verantwoord.

Overig

Buitenlandse international

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die en die zelf groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse onderneming

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die zelf geen groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse rechtspersoon

Rechtspersoon die in het buitenland is opgericht volgens het daar geldende recht.

Overig

Opnieuw minder buitenlandse toeristen in logiesaccommodaties in 2021

Het aantal buitenlandse toeristen dat in 2021 in de Nederlandse logiesaccommodaties heeft overnacht is vergeleken met een jaar eerder met 13 procent gedaald.

Artikelen

Buitenlandse toerist mijdt Nederland in derde kwartaal

Nederlandse logiesaccommodaties ontvingen in het derde kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder 13 procent minder buitenlandse toeristen.

Artikelen

Multinationals goed voor 30 procent economie

Multinationals genereerden 30 procent van de 635 miljard euro aan toegevoegde waarde in 2016.

Artikelen