Zoekresultaten

56 resultaten voor broedvogels
56 resultaten voor broedvogels

Pagina 1 van 3

Trend van broedvogels: indexcijfers

Broedvogelindex, soortgroepindex broedvogels Nederlandse broedvogels

Cijfers

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trendbeoordelingen Nederlandse broedvogels trendklasse vanaf 1990 en de laatste 10 jaar

Cijfers

Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald

Het nestsucces van tegen maaien, mesten en beweiden beschermde nesten van vogels van het open boerenland, waaronder grutto en kievit, is tussen 2012 en 2019 afgenomen tot ongeveer 40%. Bij...

Artikelen

HKU-CBS video Broedvogels

Deze video is een samenwerking tussen het CBS en de HKU. Als studieopdracht hebben HKU-studenten een video gemaakt op basis van gegevens uit Statline. De cijfers in de video zijn gecontroleerd door...

Video's

Rode Lijst Indicator

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna.

Overig

Broedvogel indexen

Trends van broedvogels; soorten jaarlijks. Basisjaar 1990=100. Voor nieuwkomers basisjaar 2005=100.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Living Planet Index

De Nederlandse Living Planet Index (LPI) laat over de afgelopen decennia een licht positieve trend zien.

Overig

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broedvogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het effect van...

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Vogels van het boerenland

Sinds 2000 is de boerenlandvogelindicator met ongeveer 30 procent gedaald.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Actualisatie provinciale natuurindicatoren

Actualisatie provinciale natuurindicatoren, 1990-2020

Cijfers

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, planten geen

Cijfers
Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) maakt van statistiek kunst

Wie regelmatig naar het quizprogramma ‘2 voor 12’ kijkt, kent ze wel: de prachtige animaties van de studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Artikelen

Broedvogelonderzoek Nederland

Het broedvogelonderzoek is opgezet om de populatieveranderingen van de in Nederland broedende inheemse vogelsoorten te volgen.

Overig
Overig

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Boerenlandvogels onder druk

De populatieontwikkeling van broedvogels wordt jaarlijks gevolgd via de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Artikelen