Zoekresultaten

225 resultaten voor breuken
225 resultaten voor breuken

Pagina 1 van 9

Overig

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid, seizoengecorrigeerd, niet-seizoengecorrigeerd

Cijfers

Herindelingen en grenswijzigingen

Informatie over Herindelingen en grenswijzigingen.

Overig

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

Productie en omzet nijverheid

De maandstatistiek brengt binnen het stelsel van de Europese statistiek de ontwikkelingen van de productie en (industriële) omzet per branche/bedrijfstak in kaart.

Overig

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden

Cijfers

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht

Cijfers

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2021

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO)

Korte onderzoeksbeschrijving CCO. Na herontwerp is de beschrijving aangepast.

Overig

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen

Cijfers

Hulp voor ziekenhuis in Gambia na avontuurlijke reis

Op 22 oktober van dit jaar vertrok een colonne van 52 deelnemers met 23 auto’s en 2 motoren vanuit Zwijndrecht naar Gambia.

Artikelen

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).

Cijfers

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger

Cijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak

Cijfers

Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven op de tijdreeksmethode waarmee kwartaal- en jaarcijfers van de gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn.

Publicaties

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene

Cijfers

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

In-, (weder)uitvoerwaarde, handelsbalans goederen (eigendomsoverdracht); SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarden goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht

Cijfers