Zoekresultaten

473 resultaten voor brand
473 resultaten voor brand
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 19

De internationale handel in goederen, 2006

Een jaarlijks verschijnend artikel over de internationale handel in goederen. De invoer en de uitvoer worden beschreven naar land en goederencategorie, per kwartaal en voor het gehele jaar. De reeks...

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland, 1996-2017

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking

Cijfers

Preventiemaatregelen ongevallen 1997/1998

Preventiemaatregelen tegen ongevallen; tegen brand, veiligheid in huis, voor kinderen, bij het klussen, preventie tegen sportblessures.

Cijfers

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact

Cijfers

Eerste hulp (door brandweer)

Verlenen van eerste medische hulp bij andere gebeurtenissen dan brand, waarvoor de hulp van de brandweer werd ingeroepen.

Overig

Rijtijd brandweer

Tijd die het eerste brandweervoertuig dat de brandweerkazerne verlaat nodig heeft om de plaats van de brand te bereiken.

Overig

Opkomsttijd brandweer

Tijdsverloop tussen het moment van brandmelding en het moment dat het eerste brandweervoertuig de plaats van de brand bereikt.

Overig

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Fysieke energiestromen: winning, import, productie en verbruik Energiedragers, Nederlandse economie (Bedrijven en huishoudens)

Cijfers

Loosalarmmelding

Al dan niet opzettelijke brandmelding of hulpverleningsmelding bij de brandweer, waarbij naderhand geen sprake blijkt van brand of benodigde hulpverlening.

Overig

Minder meldingen brandweer in 2016

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2016 bijna 222 duizend meldingen binnen van incidenten

Artikelen

Overig personeel brandweer

Het deel van het brandweerpersoneel dat geen brand- en hulpverleningsactiviteiten verricht. Te denken valt daarbij aan administratieve taken en preventieve taken, zoals voorlichting.

Overig

Operationeel personeel brandweer

Het deel van het brandweerpersoneel met een opleiding om brand- en hulpverleningsactiviteiten te mogen verrichten. Ook het personeel dat een leidinggevende functie heeft is hierbij inbegrepen.

Overig

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact

Cijfers

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snel groeiende bedrijven; werknemers bij snelgroeiende bedrijven Bedrijfstakken_branches_SBI_2008

Cijfers

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Arbeidsongevallen en beroep

Onderzoek naar de relatie tussen beroep en de kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval met verzuim.

Publicaties

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio

Cijfers

Elektriciteit

Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door...

Overig

Redding door brandweer

Het bevrijden van personen door de brandweer uit een situatie waar ze op eigen kracht niet uit kunnen komen. De situaties betreffen gebeurtenissen waarbij geen sprake is van brand, maar waarbij wel...

Overig

De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik

In dit artikel wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de productie en het verbruik van de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op het verbruik van...

Publicaties

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)

Cijfers

Opnieuw minder meldingen brandweer

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219 duizend meldingen binnen van incidenten

Artikelen

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Cijfers