Zoekresultaten

583 resultaten voor binnengemeentelijk verhuizing
Zoek in plaats daarvan naar binnengemeentelijke verhuizing
583 resultaten voor binnengemeentelijk verhuizing
Zoek in plaats daarvan naar binnengemeentelijke verhuizing

Pagina 1 van 24

Binnengemeentelijke verhuizing

Een verhuizing waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.

Overig

Een op de vijf jongeren wil beslist verhuizen

In 2021 gaf 20 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan in de komende twee jaar beslist te willen verhuizen. Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat zegt wel te willen verhuizen, maar...

Artikelen

Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden

In 2021 zei 6 procent dat ze wel wilden verhuizen maar niets konden vinden, ruim 2 keer zo veel als in 2015. Bij thuiswonende jongeren en alleenwonenden onder de veertig was dat ruim 1 op de 10.

Artikelen

Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing

Tabel een weergave van het aantal huwelijken en partnerschappen gevolgd door het krijgen van een kind of door een verhuizing

Cijfers

Trek uit de Randstad blijft toenemen

In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht.

Artikelen

Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021

Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van de BRP om verhuisbewegingen onder uithuisgeplaaste jongeren in het eerste halfjaar van 2021 in beeld te brengen.

Cijfers

Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen

Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen van personen die in de BRP ingeschreven staan, 1995-2021

Overig

Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020

Verhuisde personen van en naar Nederlandse gemeenten 2017 – 2020 uitgesplitst naar leeftijd.

Cijfers

Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad

In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig...

Artikelen

Verhuizing

Verandering van woonadres.

Overig

Minder verhuizingen in 2018

In 2018 verhuisden 1,79 miljoen inwoners van Nederland, 5 procent minder dan in 2017. Alleen 65-plussers verhuisden meer.

Artikelen

Binnenlandse verhuizing

Elke verhuizing binnen Nederland.

Overig

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren.

Artikelen

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio

Cijfers

In 2022 bevolkingsgroei in vrijwel alle gemeenten

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners.

Artikelen

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio

Cijfers

Woonbase: alle informatie over wonen bij elkaar

Een bronbestand waarin informatie over personen, huishoudens én woningen samenkomt.

Artikelen

Door schatting actueler beeld verhuizingen mogelijk

Cijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de...

Overig

Meer huwelijken in 2022

In de eerste zeven maanden van 2022 zijn meer stellen getrouwd dan in dezelfde periode in voorgaande jaren

Artikelen

Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers

Onderzoeker Demografie

Samen met collega’s en collegateams mag jij de integrale gegevensbron voor woononderzoek verder ontwikkelen. Hiervoor verwerk je gegevens uit de demografie-databases met behulp van SQL.

Overig

Nieuwbouwmonitor 2018-2020

Kenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties, van huishoudens die er wonen en van woningen die zijn achtergelaten door verhuizing naar nieuwbouw of woningtransformatie in 2018-2020

Cijfers