Zoekresultaten

8285 resultaten voor bijzondere financi��le instellingen
8285 resultaten voor bijzondere financi��le instellingen

Pagina 1 van 332

Bijzondere financiële instellingen (BFI’s)

Een in Nederland gevestigd onderdeel van een buitenlandse ondernemingengroep, waarin vanuit het buitenland financiële middelen bijeen worden gebracht en die, voor eigen rekening, in het buitenland...

Overig

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.

Artikelen

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Recreatie-instellingen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio

Cijfers

Instellingen en projecten

Overzicht externe instellingen die met CBS-microdata werken of gewerkt hebben met de gebruikte microdatabestanden per project.

Overig

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

Gegevens over bijzondere woongebouwen blijven nodig

De enquête Bijzondere Woongebouwen (W065) zal in de huidige vorm ophouden te bestaan. In de komende tijd wordt onderzocht of en in welke vorm en met welke periodiciteit en vraagstelling de opvolger...

Overig

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2021.

Cijfers

Balansgegevens van financiële instellingen

Het beschrijven van de ontwikkelingen in de balansen van financiële instellingen.

Overig

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Sector overige financiële instellingen

Subsector van de institutionele sector financiële instellingen. Deze subsector omvat: - beleggingsinstellingen; - financiële instellingen die niet onder toezicht staan, zoals zelfstandige...

Overig

Bijzonder woongebouw

Een gebouwencomplex, gebouw of deel van een gebouw, dat volgens de bouw of verbouw blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een institutioneel huishouden.

Overig

Bijzondere trekkingsrechten

De door het Internationale Monetaire Fonds gecreëerde reserves die kunnen dienen als betaalmiddel tussen de leden van het Fonds.

Overig

Bijzondere beloningen

De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.

Overig

Bijzondere bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

Overig

Bijzondere opsporingsdiensten

De bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vallen onder verschillende ministeries en hebben een specifieke opsporingstaak op het beleidsterrein waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is. Er...

Overig
Overig

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten.

Overig

Huishoudens blijven sparen

In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de besparingen van huishoudens 12,2 miljard euro. Dit is 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021.

Artikelen

Beter zicht op multinationals leidt tot bijstelling bni

Het CBS publiceert resultaten van onderzoek waarmee het mogelijk is de inkomsten en uitgaven van niet-financiële vennootschappen op te splitsen in die van bedrijven in Nederlandse handen en die van...

Artikelen

Grootste cao-loonstijging in jaren, maar inflatie is hoger

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2022 met 3,4 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2009 (3,6...

Artikelen