Zoekresultaten

3047 resultaten voor bijzondere bijstand
3047 resultaten voor bijzondere bijstand

Pagina 1 van 122

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2021.

Cijfers

Bijzondere bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

Overig

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Opnieuw minder mensen in de bijstand

Eind juni 2022 ontvingen 401 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste aantal in negen jaar tijd. Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22...

Artikelen

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Aantal bijstandsontvangers onder de 400 duizend

Eind september 2022 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering.

Artikelen

407 duizend mensen in de bijstand: laagste aantal in achtenhalf jaar

Eind maart 2022 ontvingen 407 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat is 23 duizend minder dan een jaar eerder. Het is het laagste aantal sinds september 2013.

Artikelen

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, uitkeringsduur

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q2

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 2e kwartaal 2022

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2022

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q1

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 1e kwartaal 2022.

Cijfers

Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen

Bijstanduitkeringtab: Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2011-202208

Overig

Bijstand, derde kwartaal 2022

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering

Bijstandvorderingtab: Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering, 2013-202206

Overig

Minder bijstandsontvangers in 2021

Eind december 2021 ontvingen 414 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent.

Artikelen

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's

Cijfers

BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021

Tabel met aantal personen die instromen in de algemene bijstand van 2010 t/m 2021 en hoeveel van deze personen ultimo 2010 t/m 2021 een algemene bijstandsuitkering ontvangen.

Cijfers

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur

Cijfers

Micbijstandpersoonbus: Personen met bijstandsuitkering

Micbijstandpersoonbus: Personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016

Overig

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden

Cijfers

Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag

Bijstandpersoonmndbedragbus: Maandbedragen personen met een bijstandsuitkering, 2017 - 2021

Overig

Re-integratie en bijstand, 2021-Q4

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 4e kwartaal 2021.

Cijfers

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Doelgroepanalyse bijstand

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de

Overig

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2020.

Publicaties