Zoekresultaten

159 resultaten voor bier
159 resultaten voor bier
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 7

Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder

Cijfers over het wel of niet voldoen aan de richtlijn over alcoholgebruik (Gezondheidsraad), in combinatie met het wel of niet zijn van een zware of overmatige drinker.

Cijfers

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Consumptieve bestedingen naar verbruiksfunctie Verbruiksfuncties volgens COICOP-indeling

Cijfers

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

Finale consumptieve bestedingen Goederen- en dienstencategorieën

Cijfers

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet)-EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling I-IV) en (niet-)EU.

Cijfers

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling I-IV) en landen.

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen voedingsmiddelen, 1800 - 2018

Gemiddelde prijzen voedingsmiddelen: aardappelen, hamlappen, kippeneieren brood, bier, kaas, koffie, margarine, melk, riblappen, rijst, roomboter

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Supermarkten verkopen steeds meer duurzame voeding

Consumenten kochten in 2020 voor 21 procent meer aan duurzaam voedsel in supermarkten dan in 2019, voor gangbare voeding was dat 7 procent. Door de coronamaatregelen verschoven uitgaven aan voeding...

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van...

Artikelen

Nederlander rond 1900 relatief matige drinker

Een Nederlander dronk rond 1900 gemiddeld half zoveel alcohol als een Deen en een Brit. Italianen dronken bijna driemaal zoveel, Fransen viermaal zoveel.

Artikelen

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Industrie, bouw, handel en horeca, transport en zakelijke diensten

Cijfers

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nr, 1969-2016

Finale consumptieve bestedingen Goederen- en dienstencategorieën

Cijfers

Voedings- en genotmiddelen; consumptie per Nederlander, 1899 - 2009

Voor binnenlands gebruik beschikbaar gekomen hoeveelheden van een aantal voedings - en genotmiddelen, per hoofd van de bevolking.

Cijfers

Statistici tegen alcoholmisbruik

Negentiende-eeuwse statistici waren vaak arts, advocaat, onderwijzer en predikant, maar ook wel ambtenaar en hoogleraar. Zij bekommerden zich beroepshalve, maar ook vanuit een overtuiging, om de...

Artikelen

Inflatie daalt licht

De inflatie in juni 2009 is op 1,4 procent uitgekomen. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in mei.

Artikelen

Inflatie in mei 1,3 procent

De inflatie is in mei 2006 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van april. Toen lagen de prijzen 1,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Pilsprijs café stijgt drie keer zo hard als winkel

De prijs van pils in cafés is in tien jaar tijd drie keer zo hard gestegen als in de supermarkt.

Artikelen

Hoogste exportverdiensten dankzij machines

Als het gaat om de toegevoegde waarde van exportproducten verdient Nederland het meest aan machines en machine-onderdelen. In 2018 was de toegevoegde waarde van de export van deze producten bijna 16...

Artikelen