Zoekresultaten

4815 resultaten voor betalingsachterstanden
4815 resultaten voor betalingsachterstanden

Pagina 4 van 193

Rijk; financiële positie conform ESR 95 standen

Stand van de vorderingen en schulden van het Rijk naar ESR - categorieën.

Cijfers

Waardering in constante prijzen

Waardering van stromen en standen in een bepaalde verslagperiode gewaardeerd tegen de prijzen van een voorgaande periode. Zo kunnen veranderingen in de waarde van stromen en standen in de loop der...

Overig

Beroepsvervoer

Het vervoer van goederen en/of personen tegen betaling, voor rekening van derden.

Overig

Retributie

Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst.

Overig

Handelsverkeer in de luchtvaart

Alle verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen met als doel het vervoeren van reizigers, vracht en post tegen betaling.

Overig

Aardgas en elektriciteit

Over prijzen voor voor aardgas en elektriciteit.

Overig

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Niet-financiële bedrijven betalen recordbedrag aan dividend

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2012 bijna 17 miljard euro dividend uit aan hun aandeelhouders. De dividenduitkeringen zijn daarmee bijna terug op het niveau van voor de crisis.

Artikelen

Gemeentelijke heffing

Door de gemeente gevorderde betaling in de vorm van een belasting of een retributie.

Overig

Passiva

Posten op de creditzijde van een balans, vaak betrekking hebbend op schulden die men te betalen heeft.

Overig

Logiesaccommodatie

Een ruimte, zowel overdekt als in de open lucht, die bestemd, ingericht en tegen betaling in gebruik is voor overnachten door gasten.

Overig

Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ)

De wet verplicht de werkgever om bij ziekte van de werknemer het loon door te betalen, voor maximale duur van een jaar.

Overig

Loon

Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de ziektekosten.

Overig

Overheidsbalans; activa en passiva

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.

Cijfers

Niet-productgebonden belastingen op productie

Belastingen op productie die producenten moeten betalen, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of verkochte producten.

Overig

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in natura

Vergoedingen die wettelijke sociale verzekeringsinstellingen in het kader van sociale risico’s en behoeften betalen voor goedgekeurde uitgaven van huishoudens voor bepaalde goederen of diensten.

Overig

Toegekend recht in debet

Van inkomen en vermogen afhankelijke gedeeltelijke vrijstelling van het te betalen griffierecht, toegekend aan een partij in een burgerlijke rechtszaak.

Overig

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Vermogensheffingen

Verplichte, niet-periodieke betalingen aan de overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen. In de praktijk gaat het hierbij altijd om successierechten.

Overig

Overige personele kosten

De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea,...

Overig

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022

Eerste kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties
Artikelen