Zoekresultaten

5723 resultaten voor besteedbaar inkomen
5723 resultaten voor besteedbaar inkomen

Pagina 226 van 229

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar Benelux-functies

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar Benelux - functies

Cijfers

Schoolloopbanen (VOCL)

Onderwijspositie schooljaar 2000/'01, opleidingsniveau ouders, woongebied, sociaal milieu en toetscore van brugklasleerlingen.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2013)

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal

Cijfers

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 in de industrie.

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten, structuur van arbeidskosten en structuur van arbeidsduur naar bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Autochtone moeders maken vaker gebruik van kraamzorg dan allochtone moeders

In de periode 2001-2011 maakte gemiddeld 95 procent van de vrouwen van 15 tot 50 jaar die in de voorgaande twee jaar waren bevallen gebruik van kraamzorg. Dit percentage is behoorlijk stabiel...

Artikelen

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Korte vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Korte vakanties buitenland. Duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens 1981-2013

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.

Cijfers

Macro-economisch scorebord 2006 - 2013

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Cijfers

Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Niet-financiële balansen vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves, duurz. cons. goederen

Cijfers

Lange vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties buitenland. Duur, uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001

Bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten, investeringen van bedrijfsklassen en grootteklassen. Particuliere milieudienstverlening

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2013

Zorguitgaven; functies en aanbieders, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; tijdreeks, 1986-2005

Aantallen van en uitgaven aan cursussen of opleidingen, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Overheid; overheidsproductie en -consumptie 1988 - 2013

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.

Cijfers

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Omzetindices en -ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2020

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid 2022

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Lange vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties Nederland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming

Cijfers