Zoekresultaten

6096 resultaten voor besteedbaar inkomen
6096 resultaten voor besteedbaar inkomen
Actieve filters (1)

Pagina 242 van 244

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Regionaal economische jaarcijfers SBI'93

Toegevoegde waarde en arbeidsvolume Bedrijfsindeling (SBI'93) en regio .

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfsklasse (SBI 2008)

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Sterfte per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) naar kenmerken van de overledenen, overlijden en besluitvorming, aug - nov

Cijfers

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2015

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2015

Cijfers

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2011

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Arbeidskosten, structuur arbeidskosten Bedrijfstakken/branches

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen Betalingsplichtigen

Cijfers

Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Dienstverlening; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening

Cijfers

Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Milieu - economische kerncijfers. Herkomst en bestemming.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2019 wordt de...

Publicaties

Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Publicaties

Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is de gezinssituatie beschreven van alle 15-jarigen die tussen 1999 en 2008 in Nederland woonden. Nagegaan wordt of deze kinderen bij beide ouders,...

Artikelen

Overheid; overheidsproductie en -consumptie 1995-2018

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.

Cijfers

Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata

Mobile Phone Meta-Data, Mobiele telefoniedata, Pilot mobiele telefonie, toerisme, privacy, telecomwet

Publicaties

Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders, 1969-2016

Lange vakanties van Nederlanders. Bestemming en uitgaven.

Cijfers

Circulaire economie in Nederland

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van één- en tweeverdieners

Publicaties

Gebieden in Nederland 1996

Gebieden in Nederland; 1996

Cijfers

Gebieden in Nederland 1997

Gebieden in Nederland, 1997

Cijfers

Preventie; regio 2012-2019

Vermijdingsgedrag, preventieve voorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)

Cijfers

Hoofdbanen van werknemers; woon- en werkregio, geslacht en leeftijd

Hoofdbanen van werknemers. Naar woonregio, werkregio, geslacht en leeftijd.

Cijfers