Zoekresultaten

5723 resultaten voor besteedbaar inkomen
5723 resultaten voor besteedbaar inkomen

Pagina 227 van 229

Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

Bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten, investeringen van bedrijfsklassen en grootteklassen. Voorbereiding tot recycling

Cijfers

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2015

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2015

Cijfers

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Korte vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Korte vakanties Nederland. Duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2016

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2016

Cijfers
Overig

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon, 2006-2014

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht, leeftijd, herkomst, SBI'08 en maandloon

Cijfers

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt drie keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie 2005-2016

Lasten, baten en saldo per functie, per regio.

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2014) 2005-2013

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ naar regio

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar (WAO, Wajong, WAZ), geslacht, leeftijd en regio.

Cijfers

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2012

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën, alle bedrijven 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Alle bedrijven in de industrie naar SBI en grootteklasse.

Cijfers

Historie overheid

Financiën overheid per overheidslaag, totale belastingopbrengsten, totale overheidsschuld.

Cijfers

Kerncijfers provinciemonitor

Gemeentelijke herindelingen, bevolking, wonen, financiën, oppervlakte en verkeer en vervoer op provinciaal niveau.

Cijfers

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Regionaal economische jaarcijfers SBI'93

Toegevoegde waarde en arbeidsvolume Bedrijfsindeling (SBI'93) en regio .

Cijfers

Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa en sectoren type van activa en institutionele sectoren

Cijfers

Uitstromers hoger onderwijs met werk; bedrijfstakken 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hoger onderwijs met werk, met en zonder diploma, bedrijfstak bedrijfstakken, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening

Cijfers