Zoekresultaten

909 resultaten voor bescherming persoonsgegevens
909 resultaten voor bescherming persoonsgegevens

Pagina 1 van 37

Heb ik toestemming nodig van de werknemer om persoonsgegevens met het CBS te delen voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Antwoord op vraag Heb ik toestemming nodig van de werknemer om persoonsgegevens met het CBS te delen?

FAQ's

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Aanspraken, bruto bedragen te bereiken pensioen en opgebouwd pensioen Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond

Cijfers

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Aantal personen; persoonsgegevens, bedragen verzekerd partnerpensioen Geslacht; leeftijd; burgerlijke staat; migratieachtergrond

Cijfers

Bescherming persoonsgegevens op internet

75% van de bevolking geeft aan persoonlijke gegevens op internet gedeeld te hebben. Het overgrote deel van deze groep neemt ook maatregelen om deze gegevens te beschermen.

Video's

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Misdrijven Soort verdachte, migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Is er contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Antwoord op vraag Is er contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

FAQ's

9 op de 10 internetgebruikers beschermen persoonsgegevens

Van de internetgebruikers gaf 90 procent aan in 2020 maatregelen te hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. Privacy, internetbeveiliging, internetveiligheid en cybersecurity

Artikelen

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Een electronisch bevolkingsregister gebruikt door de gemeenten.

Overig

Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Mensen van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak

Artikelen

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Beveiliging persoonsgegevens bij CBS op hoog niveau

Dinsdag 7 juli nam Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ voor de verwerking van privacygevoelige persoonsgegevens in ontvangst. Adri de Bruijn, partner...

Artikelen

Privacy

Privacy

Overig

CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data

Openbaar vervoerders beschikken met de komst van de OV-chipkaart over data die van belang zijn voor betrouwbare statistieken en gefundeerd beleid.

Artikelen

Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent...

Artikelen

Meer geld naar volksgezondheid en sociale bescherming

De uitgaven van de overheid zijn tussen 2010 en 2017 licht verschoven. Aan het eind van deze periode ging er vooral meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming, en minder naar...

Artikelen

Bescherming persoonlijke gegevens op internet

Maatregelen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen, 2020

Cijfers

Limburgers beschermen woning het vaakst tegen inbraak

Preventieve maatregelen tegen woninginbraak verschillen per provincie

Artikelen

Kan ik mijn verplaatsingen na afloop nog inzien?

Veelgestelde vragen over CBS Verplaatsingen

FAQ's

Privacy geborgd bij levering persoonsgegevens jeugdhulp aan CBS

Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN)) aan het Centraal Bureau voor de...

Artikelen