Zoekresultaten

497 resultaten voor begrippenlijst
497 resultaten voor begrippenlijst

Pagina 1 van 20

Waar vind ik een begrippenlijst?

Deze lijst bevat begrippen die gebruikt worden in de statistieken.

FAQ's

Begrippen

Begrippen

Overig
FAQ's
FAQ's

Waar vind ik een uitgebreide toelichting van de begrippen in de vragenlijst?

Veel gestelde vragen over Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen

FAQ's

Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?

Veel gestelde vragen over Financiën van Ondernemingen

FAQ's

Technische toelichting en begrippen

Bijlage: Technische toelichting en begrippen Taxonomie van vaktermen van opgepot inkomen in eigen onderneming

Overig

Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?

Veel gestelde vragen over Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

FAQ's

Aflevering 12: Hoe staat het met de integratie?

In de twaalfde aflevering gaat Liesbeth Staats in gesprek met CBS-onderzoeker, hoogleraar en migratiedeskundige Ruben van Gaalen. Een gesprek over COVID-19, arbeidsmigratie, vluchtelingen en...

Artikelen

Salaris

Salaris is loon. De begrippen loon en salaris worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Aanvankelijk was salaris het loon of de bezoldiging van een ambtenaar.

Overig

Begrippenlijst wegtransport en logistiek

Bijna 700 begrippen en hun definities, van ‘Aanhangwagen’ tot ‘Zwaar wegvoertuig’ zijn opgenomen in de ‘Begrippenlijst wegtransport en logistiek’.

Publicaties

Begrippenlijst migratie en asiel

Begrippen op het terrein van migratie en asiel

Artikelen
Publicaties

Dashboard bevolking junior voor leerlingen basisscholen gelanceerd

Op maandag 10 oktober 2022 lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool het dashboard bevolking junior.

Artikelen

Werkgelegenheid

Een containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel werknemers als zelfstandigen. Meerdere begrippen vallen onder deze noemer: arbeidsplaatsen (zowel vervulde...

Overig

Het succes van beeldstatistieken in de afgelopen 100 jaar

Onlangs is de nieuwe editie van ‘Nederland in cijfers’ verschenen.

Artikelen

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties
Artikelen

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

CBS-lespakket voor leerlingen basisschool uitgebreid met kinderdashboard

Vorig jaar lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool nieuw lesmateriaal.

Artikelen

Werkgelegenheid: begrippen, hun relatie en databronnen

Een beknopt overzicht van de centrale CBS-begrippen voor de werkgelegenheid. De relatie tussen deze begrippen wordt inhoudelijk en cijfermatig beschreven. Daarnaast geeft dit artikel een overzicht...

Artikelen
Overig