Zoekresultaten

1296 resultaten voor bedrijfsopbrengsten
1296 resultaten voor bedrijfsopbrengsten

Pagina 3 van 52

Opbrengst museumkaart

Het bedrag dat een museum ontvangt van de Stichting museumkaart op basis van het aantal bezoeken door houders van de museumkaart.

Overig

Lagere opbrengst graan

De hectareopbrenst van vrijwel alle graansoorten pakt in 2010 lager uit dan in 2009. Dit blijkt uit de eerste raming van het CBS van deze opbrengsten.

Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: opbrengst verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 31 procent gestegen tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen
Artikelen

Standaard Opbrengst (SO)

Economische maat voor de omvang van agrarische bedrijven gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.

Overig

Opbrengst verkochte activa

De gerealiseerde verkoopopbrengst van zelfstandige materiële vaste activa minus eventuele kosten van eigendomsoverdracht.

Overig

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisaties, cursisten/klanten, accommodatie, personeel en vrijwilligers exploitatiekosten en -opbrengsten, maneges en sportscholen

Cijfers

Waterschapsbelastingen, opbrengsten 1995 - 2008

Aantal waterschappen naar taak, totaal Nederland; omslagheffing naar taak en omslagsoort en waterverontreinigingsheffing, per regio.

Cijfers

Opbrengst paddenstoelenbedrijven bijna verdrievoudigd

Vanaf 2000 is het aantal paddenstoelbedrijven met 75 procent gedaald tot 132 bedrijven in 2016.

Artikelen

Graslandgebruik; oppervlakte en opbrengst

Vaststellen van het areaal grasland, de grasopbrengst van grasland en de voorraad gras (kuilgras en hooi) bij Nederlandse agrarische bedrijven.

Overig

Glastuinbouwbedrijf: opbrengst licht gedaald

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 62 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Akkerbouwbedrijven: fors hogere opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Fruitbedrijven: forse stijging opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 36 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Fruitbedrijven: forse stijging opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 34 procent gedaald tot 1,6 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de fruitbedrijven 20 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 11 procent...

Artikelen

Sterke groei opbrengst kansspelbelasting

De opbrengst van de kansspelbelasting is gestegen van minder dan 200 miljoen euro in 2006 tot bijna 450 miljoen euro in 2009.

Artikelen

Opbrengst overdrachtsbelasting daalt sterk

In het eerste kwartaal van 2009 bracht de overdrachtsbelasting minder dan 0,7 miljard euro op. Dat is 30 procent minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen
Artikelen

Begrote opbrengst hondenbelasting, 2018

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Cijfers

Opbrengst rijksbelastingen opnieuw hoger

In 2007 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid 133 miljard euro. Dat is ruim 8 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Flinke toename opbrengst glasgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentebedrijven met 62 procent gedaald tot 948 bedrijven in 2015.

Artikelen

Opbrengst successierechten onder druk

In 2008 bedroeg de opbrengst van de belastingen op erven en schenken 1,8 miljard euro. Dat is ruim 4 procent minder dan in 2007.

Artikelen
Artikelen

Doorsnee opbrengst akkerbouwgroentebedrijven gestegen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentenbedrijven met 20 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties