Zoekresultaten

1292 resultaten voor bedrijfsopbrengsten
1292 resultaten voor bedrijfsopbrengsten

Pagina 1 van 52

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Bruto-opbrengst zaai-uien met 17,2 procent afgenomen

De bruto-opbrengst zaai-uien is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 17 procent afgenomen.

Artikelen

Opbrengst milieubelastingen met 1 miljard euro gestegen in 2021

In 2021 is 23,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is 1 miljard meer dan in 2020.

Artikelen

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en...

Overig

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Graslandgebruik; oppervlakte en opbrengst

Vaststellen van het areaal grasland, de grasopbrengst van grasland en de voorraad gras (kuilgras en hooi) bij Nederlandse agrarische bedrijven.

Overig

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.

Overig

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Veel doorvoer van goederen, opbrengsten relatief laag

In 2020 heeft voor 843 miljard euro aan goederen Nederland verlaten, waar Nederland in totaal 149 miljard euro aan overhield.

Artikelen

Opbrengsten milieubelastingen in 2020 lager

In 2020 is 22,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is een afname van ruim 2 miljard euro vergeleken met 2019. Het aandeel van de ontvangen milieubelastingen in de totale belasting- en...

Artikelen

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

financiële gegevens biologische en gangbare landbouwbedrijven balansposten, verlies- en winstrekening, bedrijfstypen, biologisch

Cijfers

Opnieuw minder bezoekers in Nederlandse musea

Nederlandse musea trokken in 2021 mede door een lange lockdown ruim 2 miljoen (-14 procent) minder bezoekers dan een jaar eerder.

Artikelen

Grasland; oppervlakte en opbrengst

Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer

Cijfers

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Financieringsregelingen; Baten van financieringsregelingen

Cijfers

Ruim 6,3 miljard euro aan wegenbelasting in 2023

Het Rijk en provincies verwachten in 2023 gezamenlijk ruim 6,3 miljard euro aan wegenbelasting te ontvangen. Dat is ongeveer 220 miljoen euro meer dan wat zij begrootten voor 2022.

Artikelen

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Banen, arbeidsvolume, bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten naar werkgelegenheid

Cijfers

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen

Cijfers

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Bedrijven van zorgverleners; opbrengsten, kosten, resultaat SBI-klasse; type zorgverlener

Cijfers

Opbrengst bpm toegenomen

De opbrengst van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is in 2017 met bijna 30 procent toegenomen naar 2 miljard euro.

Artikelen

Record hectare-opbrengsten graan

Nederlandse akkerbouwers behaalden in 2019 per hectare recordopbrengsten aan de graansoorten tarwe en gerst.

Artikelen

Opbrengst museumkaart

Het bedrag dat een museum ontvangt van de Stichting museumkaart op basis van het aantal bezoeken door houders van de museumkaart.

Overig

Bruto opbrengst zaaiuien met 1,4 procent gedaald

olgens de voorlopige oogstraming ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2020 naar verwachting ruim een procent lager dan in 2019.

Artikelen

Standaard Opbrengst (SO)

Economische maat voor de omvang van agrarische bedrijven gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.

Overig