Zoekresultaten

9969 resultaten voor bedrijfsinnovatie
9969 resultaten voor bedrijfsinnovatie

Pagina 1 van 399

Innovatie

Innovatie is cruciaal voor het CBS. Het is nodig om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige statistische informatie te leveren binnen het budget, en tevens de administratieve lasten te beperken.

Overig

Onzekerheid over continuïteit bedrijf in horeca toegenomen

In de horeca was het aantal bedrijven dat in november 2022 verwachtte nog minstens een jaar te bestaan duidelijk lager dan in mei.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches

Cijfers

Resultaat biologisch landbouwbedrijf hoger dan gangbaar bedrijf

Biologische landbouwbedrijven behaalden in de periode 2011-2020 een hoger saldo dan gangbare landbouwbedrijven.

Artikelen

Innovatie bij kleine bedrijven

Innovatie bij kleine bedrijven

Overig

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Innovatie-enquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe.

Artikelen

SDG 9.3 Kennis en innovatie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie. Kennis is enorm belangrijk voor de economie en voor het vinden van oplossingen...

Overig

Exporteren maakt bedrijven productiever

Nederlandse bedrijven die gaan exporteren worden productiever. De nieuwe inzichten die ze ermee opdoen vertalen ze in product- en procesverbeteringen.

Artikelen
Overig

Financiën van Ondernemingen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Innovatie

Alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf.

Overig

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2022

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, robotica, online vergaderen, Artificial Intelligence, milieu, Bedrijfsgrootte

Cijfers

Linda - Projectleider R&D en Innovatie Statistiek

Over Linda -Bruls, Projectleider R&D en Innovatie Statistiek

Overig

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2022

ICT-personeel, Internet, ICT-veiligheid, e-commerce, online vergaderen, milieu, Bedrijfsgrootte

Cijfers

Uw bedrijf in internationale waardeketens

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen

SFGO: Financiële gegevens van grote ondernemingen (DANFLEX), balans gegevens en verlies- en winstrekening , 1977-2021

Overig

Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf

Secmsbibus: SBI van de voornaamste werkkring waarin personen in een bepaalde maand werkzaam zijn, jaarbestanden 2001-2021

Overig

5-jarig overlevingspercentage van nieuwe bedrijven neemt toe

Bijna 65 procent van de nieuw opgerichte bedrijven in 2015 bestond vijf jaar later nog steeds. De kans dat een bedrijf na vijf jaar bestaat is daarmee groter geworden; van de in 2010 opgerichte...

Artikelen

652 duizend bedrijven gebruikten coronasteun

Tijdens de coronacrisis deden bijna 652 duizend bedrijven beroep op minimaal een van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in Nederland.

Artikelen

Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen

Nfo: Statistiek Financiën van niet-financiële ondernemingen, 2000-2021

Overig

Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton.

Artikelen