Zoekresultaten

477 resultaten voor architecten
477 resultaten voor architecten
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 20

Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2012

Architecten- en ingenieursbureaus lieten in het eerste kwartaal van 2012 wederom een omzetdaling zien ten opzichte van een jaar eerder. Het zijn vooral de architectenbureaus die het slechter blijven...

Artikelen

Daling nieuwe opdrachten voor architecten zet door

In het tweede kwartaal van 2011 daalde de bouwsom van de nieuwe opdrachten van architecten opnieuw fors.

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2012

Architecten- en ingenieursbureaus lieten in het tweede kwartaal van 2012 opnieuw een omzetdaling zien ten opzichte van een jaar eerder. Het zijn vooral de architectenbureaus die het slechter blijven...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2009

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het derde kwartaal van 2009 iets minder omgezet dan een jaar eerder. De omzetdaling was nagenoeg even sterk als in het kwartaal ervoor. Opnieuw was de...

Artikelen

Daling in nieuwe opdrachten architecten houdt aan

Architecten hebben in het derde kwartaal van 2009 fors minder nieuwe ontwerpopdrachten voor gebouwen gekregen dan in dezelfde periode in 2008. De totale bouwsom van nieuwe opdrachten daalde in het...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2010

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het eerste kwartaal van 2010 fors minder omgezet dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling was een stuk sterker dan in het...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2013

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het tweede kwartaal van 2013 opnieuw ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee zet de trend van de afgelopen 4 jaar door....

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2013

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het derde kwartaal van 2013 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee zet de trend van de afgelopen 4 jaar door. De...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2009

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het tweede kwartaal iets meer omzet behaald vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetgroei was beduidend minder sterk dan in het eerste...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2011

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus liet in het tweede kwartaal van 2011 een lichte krimp zien. De architecten presteerden wederom aanzienlijk slechter dan de ingenieurs. De ingenieurs...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2011

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het derde kwartaal van 2011 fors minder omgezet dan een jaar eerder. Beide subbranches lieten dit kwartaal een omzetdaling zien. Weer was de...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2010

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus lag in het tweede kwartaal van 2010 opnieuw onder het niveau van het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. De daling was echter minder sterk dan in...

Artikelen

Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2010

De architecten en ingenieurs hebben het teleurstellende jaar 2010 in stijl afgesloten: ook in het laatste kwartaal was de omzet lager dan een jaar eerder. Bovendien was de omzetafname sterker dan in...

Artikelen

Statistiek Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten

De Statistiek Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten, die sinds 2007 elk kwartaal inzicht geeft in de kortetermijnontwikkeling van de waarde van door architechten ontvangen nieuwe...

Overig

Ingenieurs en architecten; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Winst - en verliesrekening, omzetspecificatie, personeelskosten, bedrijfslasten, werkzame personen en investeringen per omzetklasse.

Cijfers

Fors minder nieuwe opdrachten voor architecten in 2009

De totale bouwsom van nieuwe opdrachten voor architectenbureaus was in 2009 bijna 42 procent lager dan in 2008.

Artikelen

Flinke daling waarde nieuwe opdrachten architecten in 2008

In 2008 daalde de bouwsom van nieuwe opdrachten voor het ontwerpen van utiliteitsgebouwen met ongeveer 40 procent. De bouwsom voor het ontwerpen van woningen daalde met bijna 30 procent.

Artikelen

Bouwsom nieuwe opdrachten architecten voor het eerst weer gestegen

In het eerste kwartaal van 2010 is de bouwsom van de nieuwe opdrachten die architecten ontvingen met 3,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; 2007 - 2012

Indexcijfers en ontwikkeling uitgesplitst naar woningen en utiliteitsgebouwen, nieuwbouw en niet nieuwbouw.

Cijfers