Zoekresultaten

162 resultaten voor arbeidsproductiviteit
162 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 2 van 7

Hogere arbeidsproductiviteit bij exporterende bedrijven

Werknemers van exporterende bedrijven zijn gemiddeld productiever dan werknemers van niet-exporterende bedrijven. Dit geldt ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), ongeacht de bedrijfsgrootte en...

Artikelen

Belang dienstensector sinds 1969 sterk toegenomen

Het toegenomen belang van de dienstensector in de Nederlandse economie, 1969-2016.

Artikelen

Arbeidsproductiviteit in de elektrotechniek en de machinebouw

Dit rapport bevat een beschrijving van de sectoren elektrotechniek en de machinebouw, de arbeidsproductiviteit in deze sectoren en een aantal determinanten van arbeidsproductiviteit. Opdrachtgever:...

Artikelen

Bedrijven met buitenlandse moeder hebben hogere arbeidsproductiviteit

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen ligt fors hoger dan die bij de andere Nederlandse bedrijven.

Artikelen

Uurloon grensgebieden hoogst in België

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Artikelen

Betere managers leiden productievere bedrijven

Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het management presteren beter. Een hoge productiviteit en meer internationale activiteiten van het bedrijf gaan vaak samen met een hogere...

Artikelen

‘Maak arbeid schaars en duur’

Alfred Kleinknecht is emeritus hoogleraar economie van innovatie aan de TU Delft. Hij staat bekend om zijn afwijkende opvattingen. Al ruim twintig jaar uit hij forse kritiek op wat in ons land gezien...

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2016

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008

Cijfers
Artikelen

Groei bbp per inwoner vooral door stijging arbeidsproductiviteit

De economische groei staat de komende decennia onder druk door de voortgaande vergrijzing. Om de groei op peil te houden worden maatregelen overwogen om meer mensen aan het werk te krijgen. Een van...

Artikelen

Huishoudens dragen meest bij aan economische groei 2018

De Nederlandse economie, afgemeten aan het bbp, groeide in 2018 met 2,7 procent. Dat is wat minder sterk dan in 2017, toen de hoogste groei sinds de crisis werd gerealiseerd.

Artikelen

De Nederlandse economie 2004

Vandaag verschijnt de publicatie ‘De Nederlandse economie 2004’. In deze publicatie geeft het CBS een overzicht van de sociaal-economische ontwikkelingen in 2004.

Artikelen

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Cijfers

Nieuwsbrief Globalisering januari 2023

Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Overig

Internationaliseringsmonitor 2022, vierde kwartaal – Productiviteit

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.

Publicaties

Werkgelegenheid en economische groei

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economische groei

Overig

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2022

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2022

Overig

Arbeidsrekeningen

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Overig

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties