Zoekresultaten

959 resultaten voor arbeidspositie
959 resultaten voor arbeidspositie

Pagina 5 van 39

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, ancienniteit, arbeidsduur

Cijfers
Artikelen

Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV

In 2020 werd voor 3,7 miljard euro aan cosmetica en parfums verkocht aan consumenten. Dat is 9 procent meer dan in 2017. Webwinkels en supermarkten lieten de grootste stijging zien tussen 2017 en...

Publicaties

Hoeveel flexwerkers zijn er?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Arbeidsvoorwaarden worden met uw werkgever afgesproken en...

Overig

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2021)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

SDG 8.2 Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Arbeid en vrije tijd. Het streven van SDG 8.2 is dat iedereen die wil werken de mogelijkheid heeft om te...

Overig

Aantal jongeren met flexibele arbeidsrelatie neemt toe

In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Tien jaar eerder was dat nog 24 procent.

Artikelen

Gediscrimineerd gevoeld?

In 2021 heeft het CBS voor het eerst een landelijk onderzoek naar discriminatie onder personenen van 15 jaar en ouder gehouden. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd

Publicaties

Meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie

In het vierde kwartaal van 2007 was de werkzame beroepsbevolking 7,3 miljoen personen groot. Ongeveer 5,8 miljoen personen hadden een vaste baan, bijna 570 duizend werknemers hadden een flexibele...

Artikelen

Verzuim werknemers vaste arbeidsrelatie, 2015/2017

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Cijfers

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Werkgelegenheid, banen, zelfstandigen, lonen Zorgaanbieders nationale indeling, BIG Beroepen en specialismen

Cijfers

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties

Verklaring Arbeidsrelatie vooral bij startende zelfstandigen en in de bouw

Zelfstandigen zonder personeel hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst. Vooral in de bouwsector en onder starters nam het gebruik van deze verklaring sterk...

Artikelen

Welke informatie heeft het CBS over leven lang leren?

Het CBS heeft cijfers vanuit verschillende perspectieven en bronnen over een leven lang leren. Het CBS hanteert in plaats van ‘levenlang leren’ nu de term ‘levenlang ontwikkelen’, omdat deze aansluit...

FAQ's

Arbeidspositie naar migratieachtergrond 2003-2017

Dit artikel gaat in op drie kernindicatoren van het integratiebeleid: de nettoarbeidsparticipatie, het werkloosheidspercentage en het percentage van de bevolking dat werkt als werknemer voor meer dan...

Artikelen

Arbeidsdeelname; provincie, 2003-2022

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio

Cijfers

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie

Cijfers

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Cijfers

Uitkeringsontvangers; herkomst, arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998

Personen met een uitkering krachtens de ABW, WAO, WAZ, Wajong en de WW naar herkomstgroepering, arbeidspositie/opleidingsniveau

Cijfers