Zoekresultaten

959 resultaten voor arbeidspositie
959 resultaten voor arbeidspositie

Pagina 4 van 39

Werknemer

Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Overig

Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020

Deze tabellenset beschrijft werknemers van 15 tot 75 jaar die wel en niet onder een reguliere CAO vallen in de periode 2014-2020, hun gemiddelde inkomen en uitsplitsing naar vaste en flexibele...

Cijfers

Ontslagzaak

Arbeidszaak op grond van artikel 7: 685 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om het ontbinden van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Overig

Werknemers; combibanen

Werknemers Positie in eerste en tweede werkkring, geslacht, leeftijd

Cijfers

Arbeidsdeelname; provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio

Cijfers

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties

Banen

Een baan is een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waar een (financiële) beloning tegenover...

Overig

Ontwikkelingen flexwerk

In Nederland wordt met de term flexwerker over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Overig

Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden.

Artikelen

Reguliere baan

Een baan van een werknemer waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst waarin de afspraak over de arbeidsduur een vast aantal uren per week kent.

Overig

Meewerkend gezinslid

Een persoon die arbeid verricht, niet op basis van een expliciete arbeidsovereenkomst, in het bedrijf of de praktijk van de partner of de ouders.

Overig

Organisatiegraad werknemers; arbeidsduur, arbeidsrelatie, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad van werknemers naar geslacht, arbeidsrelatie, arbeidsduur en werktijden.

Cijfers

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie als uit de Enquête beroepsbevolking. De paper beschrijft de uitkomsten van onderzoek naar de onnauwkeurigheden...

Publicaties

Flexibele baan

Een baan van een werknemer waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst waarin de afspraak over de arbeidsduur gewoonlijk varieert tussen een overeengekomen minimum en maximum aantal uren per week.

Overig

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Cijfers

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Een op de elf werknemers heeft flexibele arbeidsrelatie

In 2007 had een op de elf werknemers uit de werkzame beroepsbevolking een flexibele arbeidsrelatie. Dit zijn 575 duizend werknemers.

Artikelen

Meer oudere werknemers met een vaste arbeidsrelatie

Tussen 2001 en 2013 is het aandeel werknemers binnen de werkzame beroepsbevolking teruggelopen van 88 naar 85 procent. Onder 55-plussers nam het aandeel werknemers juist toe.

Artikelen

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking onderwijsniveau; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd,

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Beroep salarisadministrateurs 2021

Dit rapport bevat personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur voor het jaar 2021. Hierin zijn het geslacht, leeftijd, arbeidsduur, positie in de werkkring, bedrijfstak,...

Publicaties

Positie in de werkkring

Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar: - Werknemer - met een vaste arbeidsrelatie - met een flexibele arbeidsrelatie - Zelfstandige - zonder personeel - met personeel -...

Overig

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

De Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep 2021 brengt de arbeids- en inkomenspositie van kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep in kaart.

Publicaties

Collectieve regelingen

Hieronder worden begrepen: - collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s); - door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bindend vastgestelde regelingen van lonen en andere...

Overig