Zoekresultaten

6025 resultaten voor alleenstaande ouders
6025 resultaten voor alleenstaande ouders

Pagina 1 van 241

Alleenstaande oudere vrouwen wonen het grootst

De woonoppervlakte per Nederlander was gemiddeld 53 vierkante meter in 2021.

Artikelen

Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden

In 2021 zei 6 procent dat ze wel wilden verhuizen maar niets konden vinden, ruim 2 keer zo veel als in 2015. Bij thuiswonende jongeren en alleenwonenden onder de veertig was dat ruim 1 op de 10.

Artikelen

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021

In 2021 voelde 11 procent van de 15-plussers zich sterk eenzaam, tegenover 9 procent in 2019 Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot...

Artikelen

Prognose: 9 miljoen huishoudens in 2038

In 2038 zal Nederland naar verwachting 9 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 8,1 miljoen. Er komen vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Na 2038...

Artikelen

Ouder in eenouderhuishouden

Persoon die niet samenwoont met een partner, maar wel thuiswonende kinderen heeft.

Overig

Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021

Overzicht van de cijfers uit in het nieuwsbericht 'Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021' (29 september 2022) en betreffen cijfers over eenzaamheid van personen van 15 jaar en ouder in 2019 en...

Cijfers

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan...

Artikelen

Alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV)

Minderjarige persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Overig

Alleenstaand

Persoon die alléén zichzelf particulier, dus niet-bedrijfsmatig, voorziet van huisvesting en in dagelijkse levensbehoeften.

Overig

Worden vrouwen steeds ouder moeder?

Amper drie decennia geleden waren zeven op de tien vrouwen die een kind kregen jonger dan 30 jaar, nu is dat nog maar een derde.

FAQ's

Ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij

Maatregel van de rechter om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen als ze hun kind heel ernstig verwaarlozen of hun ouderschap misbruiken.

Overig

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

Huishoudensprognose; Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, naar leeftijd en burgerlijke staat

Cijfers

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

Arbeidsdeelname; ouderen

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Ouderen (55 jaar of ouder), geslacht

Cijfers

Prognose: 3,5 miljoen alleenwonenden in 2030

In 2030 zullen er 8,5 miljoen huishoudens zijn, zo blijkt uit de prognose van het CBS. Vooral het aantal 1-persoonshuishoudens neemt toe, voor een groot deel zijn het ouderen.

Artikelen

Honderd jaar alleenstaanden

Tussen 1947 en 2017 groeide het percentage alleenstaanden van 5 naar 22%. In 2047 zal bijna 1 op de 4 volwassen inwoners alleenstaand zijn.

Artikelen

Alleenstaande ouder maakt zich zorgen over financiën

Bijna de helft van de alleenstaande ouders ziet de financiële toekomst somber in, zijn vaker ontevreden over de eigen financiële situatie en maken zich vaker zorgen om baanverlies dan gemiddeld.

Artikelen

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen

Het aantal huishoudens groeit volgens de huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020.

Artikelen

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

woonafstand persoon tot ouders, huishoudenspositie, herkomstgroepering huishoudens, herkomst, leeftijd

Cijfers

Ruim kwart gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap

Co-ouders zijn vaker hoogopgeleid en hadden weinig conflicten tijdens de scheiding

Artikelen

Bijna helft bewoonde nieuwbouw zorgt voor doorstroom op woningmarkt

In 2020 zijn bijna 70 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Eind 2020 waren 56 duizend van deze woningen bewoond. De nieuwe bewoners verlieten bij elkaar 60 duizend woningen. Twee derde van deze...

Artikelen