Zoekresultaten

2085 resultaten voor agrarisch terrein
2085 resultaten voor agrarisch terrein

Pagina 1 van 84

Agrarisch terrein

Terrein in gebruik voor land- en tuinbouw, inclusief glastuinbouw.

Overig

Overig agrarisch terrein

Agrarisch terrein niet in gebruik voor glastuinbouw, zoals grasland, tuinland, bouwland of boomgaard.

Overig

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers

Bebouwd terrein

Het bebouwde gebied blijft toenemen. De toename van het bebouwde gebied is gemiddeld 0,8 procent per jaar.

Overig

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers

De Nederlandse agrarische sector internationaal 2023

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2022.

Publicaties

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein

In 2012-2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen, vooral open nat natuurlijk terrein. Ook de bebouwde oppervlakte groeide, met 4,7 duizend hectare....

Artikelen

Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van...

Artikelen

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel bij agrarische bedrijven met een standaard opbrengst van 3000 euro of meer, graasdieren en hokdieren op 1 april en 1 december

Cijfers

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en provincies

Cijfers

Terrein voor glastuinbouw

Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.

Overig

Afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de 20e eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en...

Artikelen

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Artikelen

Open droog natuurlijk terrein

Open terrein met een droge ondergrond, met als belangrijkste functie natuur.

Overig

CBS op zoek naar IT-personeel met passie voor het vak

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw personeel op allerlei terreinen van de statistiek en IT.

Artikelen

Het succes van beeldstatistieken in de afgelopen 100 jaar

Onlangs is de nieuwe editie van ‘Nederland in cijfers’ verschenen.

Artikelen

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*

Aantal verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in de jaren 2012 tot en met 2021.

Cijfers

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Overig agrarisch terrein voor Nederland 1996-2012

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Cijfers

Verblijfsrecreatief terrein

Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals campings, bungalowparken en jeugdherbergen.

Overig

Dagrecreatief terrein

Terrein in gebruik voor dagrecreatie zoals dierentuinen, openluchtmusea en pretparken.

Overig

Bebouwd terrein

Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.

Overig

Semiverhard overig terrein

Overig semi-bebouwd terrein met een zekere mate van verharding.

Overig

Semi-bebouwd terrein

Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.

Overig

Open nat natuurlijk terrein

Open terrein met een natte ondergrond met als belangrijkste functie natuur.

Overig