Zoekresultaten

5731 resultaten voor aantal 60 plussers
5731 resultaten voor aantal 60 plussers

Pagina 1 van 230

Bijna 1 op de 10 dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg

37 procent van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Dochters met ouders van 80 jaar of ouder gaven vaker mantelzorg dan zonen. Ook waren ze...

Artikelen

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023

Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023.

Cijfers

Aantal werkloze 45-plussers gedaald tot onder 100 duizend

In 2023 daalde het aantal werklozen onder 45-plussers van 104 duizend naar 92 duizend. Onder deze leeftijdsgroep nam ook het aantal overige niet-werkenden verder af. Het aantal werklozen en overige...

Artikelen

Steeds meer 65-plussers hebben een motorfiets

Begin 2024 stonden er 108 duizend motorfietsen op naam van iemand van 65 jaar of ouder. Dat waren er 54 procent meer dan in 2019. Ouderen hebben vaak een oudere motor.

Artikelen

80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022

Ouders van 80 jaar of ouder en mantelzorg

Cijfers

Vader en moeder op leeftijd

Hoeveel Nederlanders hebben ouders van 80 jaar of ouder? Hoeveel Nederlanders met ouders van die leeftijd geven mantelzorg en hoeveel voelen zich hierdoor belast? En wat zijn de belangrijkste...

Publicaties

Meer jongeren en minder 27-plussers in de bijstand

Eind september 2023 ontvingen 398 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Alleen bij jongeren tot 27 jaar lag het...

Artikelen

Bijna 4 op de 10 verhuisde 70-plussers in 2022 naar zorgwoonruimte

In 2022 zijn ruim 100 duizend mensen van 70 jaar of ouder verhuisd naar een andere woning. Zij verhuisden vooral naar huurwoningen, waaronder zorgwoonruimten.

Artikelen

Alleenstaande 55-plusser heeft grotere hulpbehoefte huishoudelijke taken

Hoeveel 55-plussers ervaren gebreken bij dagelijks functioneren, zoals een maaltijd bereiden, boodschappen doen of licht of zwaar huishoudelijk werk. Hoeveel procent heeft hulp en wil meer hulp? Of...

Artikelen

Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

In 2022 kreeg 13% van de vrouwen en 6% van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75-plus kreeg...

Artikelen

Arbeidsduur zzp-ers naar AZW branches, 2022 en 2020-2022

Arbeidsduur van zzp-ers naar AZW branches, verslagjaar 2022 en driejaarsgemiddelden 2020-2022.

Cijfers

Europees Sociaal Fonds Plus in Nederland, 2022

Update van het Europees Sociaal Fonds (ESF) dashboard met gegevens over ESF+ in Nederland in 2022.

Cijfers

Minder beperkingen onder 75- tot 85-jarigen dan rond de eeuwwisseling

Dit artikel beschrijft het voorkomen van beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij ouderen (75-plus) in particuliere huishoudens, en de ontwikkeling hierin in de afgelopen 20...

Publicaties

Meer verkeersdoden in 2022, vooral fietsende 75-plussers vaker slachtoffer

Het aantal verkeersdoden (737) lag in 2022 bijna 27 procent hoger dan het jaar ervoor.

Artikelen

Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat

Mantelzorg naar burgerlijke staat onder thuiswonende 55 plussers.

Cijfers

Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

In 2022 zei 27% van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dat nog 16%. Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven 7 op de 10 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, dat is...

Artikelen

Verkenning Bevolking 2050 - editie 2024

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen en belangrijkste uitkomsten van de Verkenning Bevolking 2050 – editie 2024. Het gaat om een actualisatie van de bevolkingsvarianten van de bevolking in...

Publicaties

Schokbestendigheid: Hier en nu

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen?

Dashboards

Politieke participatie van sociaaleconomische groepen

Dit artikel geeft een beeld van 1) De deelname aan politieke participatie in de periode 2012 tot en met 2022; 2) De relatie tussen sociaaleconomische positie en politieke participatie. 3) De relatie...

Publicaties

(On)gezonde leefstijl 2022: opvattingen, motieven en gedragingen

In deze publicatie staan opvattingen, motieven en gedragingen centraal van volwassen Nederlanders op het gebied van leefstijl: voeding, voedingssupplementen, sporten en bewegen, afvallen,...

Publicaties

Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden hapert al geruime tijd

In 2022 lag de doorsnee koopkracht van de bevolking bijna 60 procent hoger dan 45 jaar eerder. Personen die deel uitmaakten van een huishouden met vooral werknemersinkomen gingen er, gerekend vanaf...

Artikelen

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor het eerst minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn nam het meest af...

Artikelen

Vooral huishoudens met hoog inkomen hebben een stekkerauto

Begin 2023 waren er ruim 511 duizend stekkerauto’s (volledig elektrische personenauto’s en plug-in hybride personenauto’s) in Nederland. Dat is 3,7 keer zoveel als begin 2019. Bijna de helft van de...

Artikelen

Bijna 11,7 miljoen mensen hebben autorijbewijs

Begin 2024 bezaten bijna 11,7 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs. Dat is 9 procent meer dan tien jaar eerder. Er waren vooral meer 65-plussers met een rijbewijs.

Artikelen

Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest

In 2021 zei bijna 2 procent van de inwoners in Nederland van 15 jaar en ouder dat ze in de afgelopen twaalf maanden weleens zijn gepest. Dit zijn bijna 240 duizend mensen.

Artikelen