Zoekresultaten

428 resultaten voor aangifte
428 resultaten voor aangifte

Pagina 1 van 18

btw: Aangifte Omzetbelasting

BTW: Aangifte Omzetbelasting, 2007-2021

Overig

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene

Cijfers

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger

Cijfers

Cybercrime achterhalen in aangiften

Met de digitalisering van de samenleving groeit de interesse in cybercrime

Overig

Ambtshalve aangifte

Proces-verbaal dat op initiatief van een opsporingsambtenaar is opgemaakt.

Overig

Proces-verbaal van aangifte (naar OM)

Verslag over één of meer strafbare feiten en de daarbij bekend geworden verdachten, toegezonden aan het Openbaar Ministerie.

Overig

Proces-verbaal van aangifte (algemeen)

Schriftelijk verslag van een kennisgeving aan een opsporingsambtenaar dat een strafbaar feit is gepleegd.

Overig

Financiële schade criminaliteit tegen burgers

Deze maatwerktabel bevat cijfers over de financiële schade van criminaliteit tegen burgers, de vergoeding van de schade, de aangifte van de schade, en de financiële problemen die de slachtoffers door...

Cijfers

Veiligheidsmonitor: focus op buurtpreventie en aangiften

Veiligheidsmonitor: focus op buurtpreventie en aangiften

Artikelen

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen

Pesten

Deze tabel bevat cijfers over de mate waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek weleens zijn gepest.

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit

In processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten.

Overig

Klacht (juridisch)

Aangifte, meestal door het slachtoffer van een delict, met het verzoek tot vervolging.

Overig

Geregistreerd misdrijf

Misdrijf dat is vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.

Overig

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Sociale veiligheid; regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Brengdelict

Strafbaar feit met een (direct aanwijsbaar) slachtoffer dat na aangifte, of bij uitzondering ambtshalve, wordt geregistreerd. Dit zijn voornamelijk de strafbare feiten (misdrijven) uit het Wetboek...

Overig

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

AOW-gerechtigde huurders zonder aangifte inkomstenbelasting

Personen op AOW-gerechtigde leeftijd zonder aangifte inkomstenbelasting, maar met inkomen anders dan AOW in Belastingbox 1, wonend in een huurwoning, 2015-2019.

Cijfers

2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit

In 2021 was 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van online criminaliteit. Minder dan de helft doet daar melding van, bijna 20 procent doet aangifte

Artikelen

Aangiften van veelvoorkomende criminaliteit

Hoeveel slachtoffers van misdaad doen hiervan ook aangifte bij de politie? Woordvoerder Maarten Bloem legt uit.

Video's

MINAS-aangiften 1998-2002

In deze tabellen is per bedrijfstype informatie gegeven over de verfijnde en de forfaitaire MINAS-aangiften in de periode 1998-2002.

Cijfers

Vaker aangifte bij vermogensdelict dan bij geweldsdelict

Bij slechts 28 procent van de ondervonden delicten doen slachtoffers aangifte bij de politie.

Artikelen
Cijfers