Zoekresultaten

305 resultaten voor Wajong
305 resultaten voor Wajong

Pagina 1 van 13

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd.

Overig

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Cijfers

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode

Cijfers

Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen

In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden opnieuw gestegen, vooral onder jongeren en ouderen

Artikelen

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden

Cijfers

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt licht

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald

Artikelen

Studerende wajongers, 2017-2022

Tabellen over Wajongers die een opleiding volgen, naar studiejaar, startdatum Wajong, opleidingstype en leeftijd.

Cijfers

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Wajong-uitgaven blijven stijgen

Afgelopen jaren bleven de uitgaven aan Wajong-uitkeringen stijgen. Ging het in 2003 nog om bijna 1,3 miljard euro, in 2008 is dat opgelopen tot bijna 1,9 miljard euro.

Artikelen

Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

Aouitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, 201801 t/m 202112

Overig

Meer jongeren met Wajong-uitkering

Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder de jonge Wajongers is wel afgenomen.

Artikelen

Wajong-uitgaven in 2010 minder snel gegroeid

In 2010 is 2,2 miljard euro uitgegeven aan Wajong-uitkeringen. Dat is een vijfde van het totale bedrag aan uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid.

Artikelen

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.

Cijfers
Cijfers

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van personen Persoonskenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Uitgekeerde bedragen WAO, Wajong en WAZ per maand

Bedragen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens WAO, WAZ, Wajong.

Cijfers
Overig

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2022

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2022

Cijfers

Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ, 1998-2009

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, in- en uitstroom naar wet, geslacht, leeftijd en mate van arbeidsongeschiktheid.

Cijfers

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Cijfers

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar, 1998-2009

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, Wajong, WAZ). Geslacht, leeftijd, mate van ongeschiktheid, duur, diagnose en wsw.

Cijfers

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;

Cijfers