Zoekresultaten

3100 resultaten voor wageningen uur
Zoek in plaats daarvan naar Wageningen UR
3100 resultaten voor wageningen uur
Zoek in plaats daarvan naar Wageningen UR

Pagina 1 van 124

Armoedemonitor Gemeente Wageningen - Uitbreiding, 2018

Aanvullende uitsplitsingen voor de Armoedemonitor Gemeente Wageningen, verslagjaar 2018

Cijfers

Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020

Huishoudens woonachtig in de Gemeente Wageningen ingedeeld in verschillende inkomenscategorieën.

Cijfers

Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn in 2021 met 1,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is minder dan in 2020, toen de loonkosten nog met 4,3 procent stegen, de...

Artikelen

Recordwaarde landbouwexport door prijsstijgingen

In 2022 heeft Nederland voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2021. De toename van de waarde van de landbouwexport komt door hogere exportprijzen.

Artikelen

Inkomsten landbouwsector iets hoger in 2022

De inkomsten van de landbouwsector in 2022 waren 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008

Cijfers

Stijging supermarktomzet voeding met duurzaamheidskeurmerk

In 2021 bedroeg de supermarktomzet aan voeding met een duurzaamheidskeurmerk 22 procent, tegen 19 procent in 2020. In 2013 was 8 procent van de verkochte voeding duurzaam, sinds 2015 neemt dit...

Artikelen

Kassamedewerkers werken het vaakst in deeltijd

In 2021 werkte 48 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in deeltijd. Kassamedewerkers deden dit het vaakst met 94 procent deeltijdwerkenden.

Artikelen

Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw

In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond nam af met 244 vierkante kilometer, de...

Artikelen

Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen

In 2015 maakten 257 duizend personen deel uit van studentenhuishoudens; 1,6 procent van de particuliere bevolking

Artikelen

Landbouwexport in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro

De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record.

Artikelen

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Cijfers

Meer mensen werken minstens 12 uur per week

De eerste drie kwartalen van dit jaar waren er meer mensen aan het werk dan in diezelfde periode vorig jaar. Driekwart van deze groei komt van mensen die ten minste 12 uur per week werken. In het...

Artikelen

Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in 2019

In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm (zoals een desktop, laptop, notebook, tablet of smartphone), een half uur langer dan in 2005....

Artikelen

Aan de slag met big data tijdens Zwolse 24-uurs hackaton

Hoe kan big data bijdragen aan het vergroten van de bereikbaarheid en gastvrijheid van Zwolle? Hoe kunnen we big data gebruiken voor innovatieve informatietoepassingen en -diensten? Om hier achter te...

Artikelen

Inkomsten landbouwsector 1 procent hoger in 2021

De inkomsten van de landbouwsector zijn in 2021 met 1 procent gestegen ten opzichte van 2020. De dierlijke productie lag onder het niveau van 2020, de plantaardige productie was hoger

Artikelen

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Cijfers

Supermarkten verkopen steeds meer duurzame voeding

Consumenten kochten in 2020 voor 21 procent meer aan duurzaam voedsel in supermarkten dan in 2019, voor gangbare voeding was dat 7 procent. Door de coronamaatregelen verschoven uitgaven aan voeding...

Artikelen
Publicaties
Publicaties

Armoedemonitor gemeente Wageningen

Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen door diverse lage inkomensgroepen in de gemeente Wageningen, 2018.

Cijfers

Allround onderzoeker prijzen

Als onderzoeker landbouwprijzen werk je mee aan de uitvoering van de nieuwe kaderverordening SAIO (landbouw input en landbouw output). Je ondersteunt de projectleider met het goed afstemmen met...

Overig

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Publicaties

Beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen: - die twaalf uur of meer per week betaald werken (werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)), of - die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor...

Overig

Niet-beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week en die niet recent naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar...

Overig