Zoekresultaten

246 resultaten voor WIA
246 resultaten voor WIA

Pagina 1 van 10

Standen en stromen van de WIA 2021

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2021 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2021 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

WIA: Wet Inkomen en Arbeid

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2009; halfjaarbestand 2010

Overig

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Sociale verzekeringspremies werkgever

Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van onder meer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben...

Overig

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020

gegevens over werknemers die in 2020 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2020 nog in de WIA...

Cijfers
Cijfers
Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2017

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2017 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2014

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2014 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2014 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2015

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2015 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2015 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

Vrouwen in de grote steden vaker in de WIA

Sociaal Bestek, oktober 2010

Artikelen

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2018

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2018 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2018 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2016

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2016 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2016 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo...

Cijfers

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort

Cijfers

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van personen Persoonskenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers
Cijfers