Zoekresultaten

6066 resultaten voor Verenigde Staten
6066 resultaten voor Verenigde Staten

Pagina 5 van 243

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2003

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Provinciale Statenverkiezingen

Cijfers

Spruitjesexport naar het Verenigd Koninkrijk stijgt fors

Nederlandse spruitjes zijn in 2012 fors meer naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. In vergelijking met 2011 was de exportwaarde ruim 3 keer zo groot en bedroeg hiermee 13 miljoen euro. De meeste...

Artikelen

Export naar het Verenigd Koninkrijk fors verminderd

Nederland exporteerde in 2009 voor 26 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit is 23 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Het ministerie van Financiën heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de bijdrage aan de Nederlandse economie van de publieke exportkredietverzekering te onderzoeken.

Cijfers

(On)gezonde leefstijl 2022: opvattingen, motieven en gedragingen

In deze publicatie staan opvattingen, motieven en gedragingen centraal van volwassen Nederlanders op het gebied van leefstijl: voeding, voedingssupplementen, sporten en bewegen, afvallen,...

Publicaties

Meer Nederlandse makelij naar Verenigd Koninkrijk in eerste kwartaal 2021

De export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk was 24 procent hoger in het eerste kwartaal van 2021 dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Artikelen

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

Internationale studenten Geslacht en nationaliteit

Cijfers

Burgerlijke staat

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Overig

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen

Cijfers

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar migratieachtergrond, generatie, migratieachtergrond, leeftijd en geslacht.

Cijfers

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002

Verkiezingsuitslag per gemeente van de Tweede Kamer der Staten - Generaal,Kiesgerechtigden.

Cijfers

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Aandeel verzuimd, verzuimfrequentie, verzuimduur, werkgerelateerd Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties SBI 2008

Cijfers

Meer emigranten naar Verenigd Koninkrijk

Het aantal emigranten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is gestegen naar 10,5 duizend in 2015.

Artikelen

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstland

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het kind

Cijfers

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties

Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, zo blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023

Artikelen

Export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk

Tabel met exportwaarde van in Nederland gefabriceerde goederen naar het VK op maandbasis van 2015 tot en met oktober 2020.

Cijfers

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk

De afgelopen drie jaar vertrokken steeds minder geboren Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

Artikelen

Verenigd Koninkrijk vierde reisdoel Nederlandse trucks

Wegvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk

Artikelen

Ferryverkeer met Verenigd Koninkrijk neemt toe

De ontwikkeling van het aantal veerbootpassagiers tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Artikelen

Personen in institutionele huishoudens; geslacht en leeftijd, 1 januari

Personen in institutionele huishoudens op 1 januari naar burgerlijke staat, soort instelling, geslacht en leeftijd

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer Type stroom, goederen, landengroepen, vervoerwijze, waarden en gewicht

Cijfers