Zoekresultaten

804 resultaten voor VN
804 resultaten voor VN

Pagina 1 van 33

Bronverwijzingen

Bronverwijzingen

Overig

Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Het rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten van de monitoring van het VN-verdrag handicap (IVRPH-indicatoren) voor 2020. Het rapport geeft een nadere toelichting op de tabellenset en geeft...

Publicaties

Statistische Commissie VN meet duurzaamheidsdoelen

Van 2 tot 6 maart van dit jaar vond in New York de bijeenkomst van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties plaats. Deze 56 e ‘StatCom’ werd zeer goed bezocht. Ook CBS was erbij. Een...

Artikelen

CBS maakt thema brede welvaart zichtbaar in begrotingen ministeries

Ieder jaar, op Verantwoordingsdag, publiceert het CBS op verzoek van het kabinet de ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals’ (SDG’s).

Artikelen

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd.

Artikelen

VN-hackaton levert verrassende resultaten op

De VN organiseerde een virtuele hackaton over het onderwerp ‘Telling stories with SDG data’

Artikelen

Bert Kroese (CBS) benoemd in top IMF

Bert Kroese (54 jaar), plaatsvervangend Directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de statistiek, wordt per 15 augustus benoemd tot Chief Statistician and Data Officer en Director of the...

Artikelen

VN monitort internationale energiemarkt in beweging

De Oslo-groep is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van internationale normen en methoden voor officiële energiestatistieken

Artikelen

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).

Cijfers

Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen

Op veel vlakken gaat het goed met de SDGs, maar er zijn ook zorgpunten.

Artikelen

Wat doet het CBS?

Uit de resultaten van een imago-onderzoek door het externe onderzoeksbureau Motivaction is gebleken dat een groot aantal van de geïnterviewden het CBS goed kent van naam en hoog waardeert, maar dat...

Artikelen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917

Historie in- en uitvoerwaarde; SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC (secties) en landengroepen.

Cijfers

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Tabellenset bij Meting IVRPH-indicatoren 2020

Cijfers

CBS Urban Data Center/Den Haag van start

innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de Sustainable Development Goals

Artikelen

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het CBS heeft, voor het College voor de Rechten van de Mens, de maatschappelijke participatie van personen met een beperking onderzocht voor de monitoring van het IVRPH

Artikelen

International Standard Classification of Education

De door de Verenigde Naties aanbevolen internationale meerdimensionale onderwijsclassificatie van UNESCO.

Overig

Grondwateronttrekking van bedrijven

Tussen 2000 en 2014 werd 5 procent minder zoet (en brak) grondwater onttrokken.

Overig

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

CBS Urban Data Centers: invulling en meerwaarde

Een CBS Urban Data Center (UDC) is een samenwerking tussen het CBS en een gemeente of regio, gericht op lokale data.

Overig

Data en bronnen

Overzicht van de data en bronnen die zijn gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals en links naar spreadsheets met de cijfers uit de MBW & SDG’s 2022 die kunnen...

Overig

Internationaal

Over internationale samenwerking door het CBS

Overig

Emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen

beschrijving onderzoek naar emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Overig

Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig