Zoekresultaten

867 resultaten voor UWV Werkbedrijf
867 resultaten voor UWV Werkbedrijf

Pagina 1 van 35

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Een publiekrechtelijke organisatie die is belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

Overig

Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep

Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep, 2018-2022

Overig

Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV

Gwubus:Geregistreerde werkzoekenden UWV over soort inschrijving, 2018-2022

Overig

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2021)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en WW-uitkeringen (UWV)

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en WW-uitkeringen (UWV)

Overig

Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV

Uwvtraaggtab: Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het UWV, 2002-2016

Overig

Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV

Suwvontslagverguntab: Werknemers voor wie een ontslagvergunning is verleend (UWV) 2009-2020

Overig

Werkloosheid in december verder gedaald

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in...

Artikelen

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Werkloosheid in november licht gedaald

In november 2022 waren 364 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze...

Artikelen

Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV

Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2003-2018

Overig

Aantal werklozen verder gestegen

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14...

Artikelen

Werkloosheid in oktober gedaald

In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent).

Artikelen

Werkloosheid opnieuw toegenomen

Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18...

Artikelen

Werkloosheid verder toegenomen in juli

Het aantal werklozen is in juli 2022 verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid in juni toegenomen

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand.

Artikelen

Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV

Uwvontslagverguntab: Werknemers voor wie een ontslagvergunning is verleend (UWV) 2008-2010.

Overig

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het UWV WERKbedrijf

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het UWV over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en UWV bestaat een overlap, maar er zijn ook verschillen. In dit...

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Subsector van de institutionele sector overheid. Het betreft instellingen die (geheel of gedeeltelijk) uitvoering geven aan de wettelijke sociale verzekeringsregelingen. Hiertoe behoren: - de...

Overig

UWV

Overig

Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf, 1988-2014 derde kwartaal

Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf absoluut en in procenten

Cijfers

Mate van arbeidsongeschiktheid

Het door het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vastgestelde percentage, dat aangeeft in hoeverre de persoon niet in staat is hetzelfde te verdienen als een vergelijkbaar gezond...

Overig

Beroepen classificeren met data in online vacatures

CBS-onderzoek naar de mogelijkheid om met online vacatures een vacaturestatistiek te ontwikkelen, die achtergrondinformatie over vacatures weergeeft.

Overig