Zoekresultaten

730 resultaten voor Suriname
730 resultaten voor Suriname

Pagina 2 van 30

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Cijfers

Bevolking; geslacht, herkomstland, viercijferige postcode, 1 januari

Bevolking 1 januari Herkomstland, geslacht, viercijferige postcode

Cijfers

Arbeidsparticipatie hoger bij goede beheersing Nederlands

Meer kennis van de Nederlandse taal hangt onder migranten positief samen met het hebben van betaald werk. Toch heeft een relatief groot deel van de migranten die niet of nauwelijks Nederlands spreken...

Artikelen

Arbeidsdeelname; herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, startkwalificatie, herkomst en herkomstland

Cijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst

Inkomen, vermogen, laag inkomen Herkomstland, Geboorteland, Herkomst

Cijfers

Derdelanders; aantoonbaar vertrek

Aantoonbaar vertrek Nationaliteit

Cijfers

Derdelanders; illegale aanwezigheid vastgesteld, nationaliteit

Aangetroffen illegale derdelanders nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Gediscrimineerd gevoeld?

In 2021 heeft het CBS voor het eerst een landelijk onderzoek naar discriminatie onder personenen van 15 jaar en ouder gehouden. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd

Publicaties

Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland

Immigratie, emigratie geslacht, herkomstland, geboorteland

Cijfers

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

In 2021 zei 11 procent van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld

Artikelen

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen vooral in Randstad en grensregio

Mensen met een herkomst buiten Europa wonen relatief vaak in de Randstad; migranten vaak in de stad, de hier geboren tweede generatie wat vaker net daarbuiten. In grensregio’s in het zuiden van...

Artikelen

Bevolking geboren buiten Nederland; herkomstland, verblijfsduur, 1 januari

Bevoking geboren buiten Nederland Herkomstland, verblijfsduur in Nederland, geslacht en leeftijd

Cijfers

Particuliere huishoudens; samenstelling en herkomstland, 1 januari

Particuliere huishoudens op 1 januari samenstelling huishouden, herkomstland huishouden, geboorteland partners

Cijfers

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomst

Cijfers

Meer jongeren en minder 27-plussers in de bijstand

Eind september 2023 ontvingen 398 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Alleen bij jongeren tot 27 jaar lag het...

Artikelen

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar migratieachtergrond per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Migratieachtergrond

Cijfers

Bevolking; positie in het huishouden, herkomstland, 1 januari

Bevolking, positie huishouden, herkomstland geslacht, leeftijd, positie in huishouden, herkomstland, geboorteland

Cijfers

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode

Cijfers

Derdelanders; verplichting tot vertrek

Derdelanders die geen recht (meer) hebben om in Nederland te verblijven Derdelanders die terugkeerbesluit hebben ontvangen, nationaliteit

Cijfers

Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst

Persoonlijk inkomen, economische zelfstandigheid, laag inkomen Herkomstland, Geboorteland, Herkomst

Cijfers

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Wanbetalers zorgverzekering met een zorgtoeslag Leeftijd en migratieachtergrond

Cijfers

Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, regio

Cijfers

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Aantal gedetineerden, absoluut en relatief, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, herkomstland, geslacht Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, herkomstland, geslacht

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; herkomstland en geboorteland (ouders)

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar herkomstland en geboorteland

Cijfers