Zoekresultaten

4029 resultaten voor Ministerie van OCW
4029 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 158 van 162

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers

Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020

In deze publicatie staat centraal wat Nederlanders denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie. Het gaat dus zowel over opvattingen als over gedrag.

Publicaties

Bevolkingsprognose 2020-2070:

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich qua omvang en samenstelling tot 2070?

Publicaties

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie

In dit gezamenlijke artikel van TNO en CBS is een antwoord gezocht op de vraag of er een indeling te maken is van ondernemers op basis van hun oordeel over de bedrijfspositie, die voor zowel beleid...

Publicaties

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019, derde kwartaal

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Publicaties

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2004

Gem.inkomen van part.huish. naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2004

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2004

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2005

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2004

Inkomensverdeling personen(52 wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2004

Inkomensverdeling van part.huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2004

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2005

Gem. ink. van part.huish. naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2005

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers