Zoekresultaten

3884 resultaten voor Ministerie van OCW
3884 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 2 van 156

Factsheets

Overzichtspagina met factsheets uit de monitor brede welvaart en sustainable development goals 2021 gemaakt voor de begrotingsbehandeling van diverse ministeries

Overig

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2018/’19 en 2019/’20, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Rapportage van het onderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator voor het primair onderwijs.

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer

Toedeling van buurten, wijken en gemeenten per 1 januari 2022 aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2022.

Cijfers

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, leeftijd en herkomst

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, herkomstland, geslacht Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, herkomstland, geslacht

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2019/'20.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, onderwijssoort en herkomst

Vsv, onderwijssoort, herkomstland, geslacht Vsv, onderwijssoort, herkomstland, geslacht

Cijfers

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater

Cijfers

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uitkeringen na schoolverlaten Persoonskenmerken, uitkeringen na schoolverlaten

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2019/’20 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

CBS, OCW en DUO starten Departementaal Data Centrum

de groeiende behoefte aan informatieproducten voor de beleidscyclus

Artikelen

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, arbeidskenmerken Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater, arbeidskenmerken

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18

Cijfers

Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten

Een pilot onderzoek naar opleidingsvereisten in vacatureteksten. Een onderzoek met behulp van machine learning.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Cijfers

Satellietrekening cultuur en media

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS de Satellietrekening cultuur en media ontwikkeld en twee metingen uitgevoerd waardoor gegevens over de bijdrage...

Overig

Onderwijsfinanciën

De statistieken over onderwijsfinanciën geven informatie over de uitgaven en ontvangsten van de overheid en de private sector (huishoudens, bedrijven en non-profit instellingen en organisaties in het...

Overig

Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers