Zoekresultaten

10646 resultaten voor Ministerie van Economische Zaken
10646 resultaten voor Ministerie van Economische Zaken

Pagina 4 van 426

Kostenstijgingen vaker doorberekend binnen mkb dan grootbedrijf

Het merendeel van de ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) berekent de stijgende grondstofkosten door aan klanten.

Artikelen

Bijna een vijfde coronasteun naar horeca

Vanaf maart 2020 tot en met september 2021 hebben ondernemers circa 31 miljard euro aan steun gekregen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De horeca ontving het...

Artikelen

Presentatie economische groei 2e kwartaal 2022

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2022? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe. Over het CBS In een samenleving waarin...

Video's

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers

9,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

Werkgelegenheid en economische groei

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economische groei

Overig

Economische groei in Leiden, 2021

Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2021.

Cijfers

Woonbase: alle informatie over wonen bij elkaar

Een bronbestand waarin informatie over personen, huishoudens én woningen samenkomt.

Artikelen

Economisch beeld positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei positiever dan in april.

Artikelen

Extra uitvraag Tegenprestatie 2022

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2022.

Publicaties

Presentatie economische groei en arbeidsmarkt in het 3e kwartaal van 2022

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe.

Video's

Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022

Demografische kenmerken van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 in Nederland wonen.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022

Arbeidsmarktpositie van Oekraïense vluchtelingen, 1 juli 2022

Cijfers

Circulaire stand van zaken verbetertraject informatie voor derden van 17 december 2004

Met ingang van 2004 gelden maatregelen die de informatie voor derden (Iv3) moeten verbeteren. In deze circulaire wordt ingegaan op de stand van zaken van het ingezette traject. Hiernaast worden...

Overig

Economisch beeld wat positiever in juni

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juni wat positiever dan een maand eerder.

Artikelen

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Monitor Energiearmoede 2020

Indicatoren voor energiearmoede van huishoudens in Nederland, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2019 en 2020.

Cijfers

Bijzondere opsporingsdiensten

De bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vallen onder verschillende ministeries en hebben een specifieke opsporingstaak op het beleidsterrein waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is. Er...

Overig

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het eerste kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Economisch zelfstandig

Situatie waarbij het persoonlijke inkomen uit arbeid of eigen onderneming hoger is dan de bijstandsuitkering voor een alleenstaande

Overig

Europese economische indicatoren

Cijfers en grafieken over Europese economische indicatoren zoals bbp en inflatie.

Overig

Sociaal-economische status per postcode, 2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA) op 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente...

Cijfers