Zoekresultaten

1852 resultaten voor Limburg
1852 resultaten voor Limburg

Pagina 5 van 75

Reisduur naar reismotief, 2018/2019

Reisduur van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar reismotief en vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Coskun - Statistisch Onderzoeker / Vragenlijstontwikkelaar

Testimonial Coskun - Statistisch Onderzoeker / Vragenlijstontwikkelaar

Overig

38 procent van de meldingen bij Veilig Thuis is een hermelding

In het eerste halfjaar van 2022 ontving Veilig Thuis 59 985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervan was 38 procent een hermelding.

Artikelen

Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019

Reisduur van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019

Verplaatsingsafstanden van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019

Verplaatsingsduur van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Zeeuws-Vlaanderen enige regio met economische krimp in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen, waar 3 procent krimp was ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Amsterdam aanjager economische groei in de periode 1995-2019

Amsterdam behoorde in de periode 1995-2019 tot de sterkst groeiende regio’s en had de grootste groeibijdrage aan de Nederlandse economie. In deze periode is het aandeel van de dienstverlening in de...

Artikelen

Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019

Afgelegde afstand van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Waterschappen; balansposten per waterschap

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Cijfers

Bram - Configuratiemanager

Over Bram Huijsmans Configuratiemanager

Overig

Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019

Verplaatsingen van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar reismotief en vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Cijfers

Afstand naar reismotief, 2018/2019

Afgelegde afstand van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar reismotief en vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019

Afstand per verplaatsing van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar reismotief en vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019

Reisduur per verplaatsing van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar reismotief en vervoerwijze, 2018/2019.

Cijfers

Helft nieuwbouw bewoond door huishoudens uit hogere inkomensklassen

Meer dan de helft van nieuwbouwwoningen gebouwd in 2018 en 2019 was eind 2019 bewoond door huishoudens uit de hogere inkomensklassen.

Artikelen

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio

Cijfers
Overig

Nieuwsbrief Regionaal, mei 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig