Zoekresultaten

1854 resultaten voor Limburg
1854 resultaten voor Limburg

Pagina 4 van 75

Handel van Nederland en Limburg met China, 2013-2017

Internationale handel in goederen van Nederland en provincie Limburg met China

Cijfers

Aspergeteelt Noord-Limburg in 15 jaar met 66 procent toegenomen

De oppervlakte landbouwgrond die in Nederland wordt gebruikt voor de teelt van asperges is sinds 2000 met bijna 60 procent gestegen. De oppervlakte groeide met 1230 hectare tot ruim 3300 hectare in...

Artikelen

Relatief veel personen met uitkering in Limburg en Groningen

Het beroep op de sociale zekerheid is niet overal in Nederland even groot.

Artikelen

Limburg blijft in sociaal kapitaal achter bij rest van Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Limburg staat bekend als een sociaal-economisch achterstandsgebied met een hoge werkloosheid en veel laagopgeleiden. Daarnaast kampt Limburg met bevolkingskrimp en...

Artikelen

Compensatie voor chronische-zorgkosten het hoogst in Groningen en Limburg

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen, zijn deels...

Artikelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021, waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden beschreven als kenmerken van...

Publicaties

Detailhandel naar COROP en grootteklasse in Limburg en Oost-Noord-Brabant, 2014

Aantallen bedrijven in de detailhandel in Limburg en oostelijk Noord-Brabant naar COROP en omvangklasse. Opdrachtgever: Koenen en Co.

Cijfers

Huishoudens naar huishoudensinkomen in twintig gemeenten in Limburg, 31 december 2011

Maatwerktabel met het aantal huishoudens op 31 december 2011 voor twintig gemeenten in Limburg. Het aantal huishoudens wordt uitgesplitst naar huishoudenssamenstelling, leeftijd van de...

Cijfers

Meer begeleiding langdurig zieken, gehandicapten en ouderen in noorden, oosten en Limburg dan elders

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Deze vorm van zorg...

Artikelen

In laatste week van november overleden bijna 1 100 meer mensen dan verwacht

In de laatste week van november overleden naar schatting bijna 1 100 meer mensen dan verwacht. In november was de oversterfte ongeveer 3 500. Limburg had de meeste oversterfte.

Artikelen

Minder leegstaande woningen, kantoren en winkels

De leegstand van onder andere woningen, kantoren en winkels in Nederland is in vergelijking met 2021 met ruim 10 duizend afgenomen naar 219 duizend objecten op 1 januari 2022. I2,6 procent van alle...

Artikelen

In 2022 bevolkingsgroei in vrijwel alle gemeenten

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners.

Artikelen

2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland,...

Artikelen

Woontevredenheid

Woontevredenheid

Overig

Waar groeit of krimpt de bevolking?

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019

Overig

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Waar zijn de meeste banen?

Voldoende werk is van cruciaal belang voor de vitaliteit van een regio.

Overig

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Arbeidsparticipatie naar regio

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de arbeidsdeelname per provincie

Overig

Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen

De waardering van Nederlanders van 15 jaar en ouder voor de politie. Onderwerpen zijn tevredenheid over politiecontacten, tevredenheid functioneren en zichtbaarheid politie in buurt, tevredenheid...

Publicaties