Zoekresultaten

1854 resultaten voor Limburg
1854 resultaten voor Limburg

Pagina 3 van 75

De verborgen aantrekkingskracht van Parkstad-Limburg

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Parkstad-Limburg kampt met een dalend bevolkingsaantal, mede doordat velen uit de regio vertrekken. In vergelijking met het gemiddelde patroon voor de Nederlandse...

Artikelen

Weinig kinderen te vaccineren in Limburg

Deze week loopt de tweede vaccinatieronde af van het inentingsprogramma tegen de Mexicaanse griep. Bijna 830 duizend kinderen van zes maanden tot vijf jaar zijn opgeroepen door de Gemeentelijke...

Artikelen

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2017

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Cijfers

Kans op kinderarmoede in Limburg, 2014

Kans op armoede onder huishoudens met minderjarige kinderen in Limburg, 2014

Cijfers

CBS opent met partners Euregionaal Data Center in Zuid-Limburg

CBS heeft de afgelopen maanden in samenwerking met verschillende gemeenten gewerkt aan de oprichting van een aantal CBS Urban Data Centers. Doel daarvan is dat CBS gemeenten gaat ondersteunen met...

Artikelen

Niet meer werkenden in Zuid-Limburg dan begin deze eeuw

De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003

Artikelen

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Cijfers

Meeste WW-uitkeringen uitgekeerd in Limburg

In Limburg zijn eind augustus 2008 naar verhouding de meeste WW-uitkeringen uitgekeerd.

Artikelen

Verhuiskaart Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Artikelen

Arbeidsmigranten in de provincie Limburg, 2012

Maatwerktabellen over arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt. Het gaat om migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie en die in Nederland wonen of werken. Opdrachtgever: Het Economisch...

Cijfers

Omzet horeca Zuid-Limburg en Heerlen

Regionale omzetgegevens van horecagelegenheden in Zuid-Limburg en Heerlen.

Cijfers

Compositie analyse van de Limburgse economie

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Cijfers

Goederenexport agrifood naar handelsland van Limburg

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Cijfers

Vestigingen en werknemers van bedrijven Noord-Limburg

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Cijfers

Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Cijfers

Export van Topsectoren in Limburg, 2015-2018

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

Indicatoren vastgoed, wonen en demografie Limburg, 2018

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Cijfers

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Artikelen

Halvering aantal melkkoeien in Limburg en Brabant

Sinds de invoering van melkquotering in 1983 is het aantal melkkoeien in Nederland met 1,1 miljoen gedaald tot iets minder dan 1,5 miljoen dieren. Dat is een daling van 42 procent.

Artikelen

Minderjarige kinderen naar laag inkomen Limburg, 2016

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Cijfers

Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Cijfers

Vervoerd gewicht van en naar Limburg 2009-2017

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Cijfers

Aantal kinderen op Limburgse basisscholen neemt sterk af

Van 2000/’01 tot 2008/’09 is in het zuiden van ons land, met name in Limburg, het aantal kinderen op basisscholen afgenomen. Dit komt vooral door de afname van het aantal 4- tot 12-jarigen in dit...

Artikelen

Heel Limburg krimpt, maar toch buurten met groei

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Cijfers