Zoekresultaten

233 resultaten voor LEI
233 resultaten voor LEI

Pagina 8 van 10

Fruitbomen in de open grond; ras, leeftijd en plantdichtheid, 1997, 2002

Oppervlakte appels per ras, peren per ras, pruimen en zoete kersen Naar leeftijdsklasse en naar plantdichtheidsklasse.

Cijfers

Landbouw; biologisch, fase omschakeling; 2011-2017

Oppervlakten biologische teelt van gewassen onder glas en in open grond en biologisch gehouden dieren, fase omschakeling

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2019

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers
Artikelen

Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

korte beschrijving onderzoek Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

Overig

Areaal, rooiing en aanplant van appel- en perenbomen

Areaal, rooiing en aanplant van appel - en perenbomen per ras en per regio.

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

Beschrijving van het onderzoek, cacao

Beschrijving van het onderzoek, Cacao

Overig

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000-2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling. Naar subklassen (SBI 45) en bedrijfsomvang.

Cijfers

Fruitteelt in de open grond; regio, 1992, 1997, 2002

Oppervlakten fruit, beregening, fertigatie, koeling, afzetkanalen en aantal bedrijven naar provincie.

Cijfers

Fruitteelt in de open grond; oppervlakteklasse appels en peren, 1997, 2002

Oppervlakten fruit, beregening, fertigatie, koeling, afzetkanalen en aantal bedrijven, naar oppervlakteklasse appels en peren.

Cijfers
Artikelen

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, hoofdbedrijfstype, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar hoofdbedrijfstype en regio (vanaf Corop, landbouwgebied).

Cijfers

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2004 - 2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, SBI'93 Naar branches en bedrijfsomvang: klein- , midden- en grootbedrijf.

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bouwnijverheid; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Algemene B&U-bouw, grond-, water- en wegenbouw, gespecialiseerde bouw

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, bedrijfstype, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar bedrijfstype, Nederland totaal.

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, werkgelegenheid, bedrijfslasten en - opbrengsten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid;

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2018

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2016

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2013

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2011

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, Gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2015

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2012

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch

Cijfers