Zoekresultaten

226 resultaten voor LEI
226 resultaten voor LEI

Pagina 4 van 10

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2020

Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten

Cijfers

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2021

Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten

Cijfers

Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur, 1987-2014

De vissersvloot, aanvoer (visafslagen, schelpdieren en palingkweek) en aquacultures.

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2022

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, wijken en buurten

Cijfers

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2021

Hoogstbehaald opleidingsniveau van op 1 oktober 2021 ingeschreven bevolking van 15 tot 75 jaar, wijken en buurten per gemeente, 2021

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2020

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2021

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie, brandstofsoort en wegtype,

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, all electric, regio

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, wijken en buurten

Cijfers

Historie landbouw en visserij vanaf 1899

Landbouwbedrijven, arbeidskrachten, grondgebruik, akkerbouwgewassen, veilingaanvoer, veehouderij, mestproductie, kunstmestgebruik, prijzen

Cijfers
Overig

Beëindigde schuldsaneringen; beëindigingswijze, type 1999-2017

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie

Cijfers

Verbruik van gasolie voor verwarming door landbouwbedrijven

CBS en LEI publiceren reeds informatie over het totale gasolieverbruik door de landbouw. Dit artikel beschrijft in hoeverre dit verbruik kan worden uitgesplitst naar verbruik in mobiele werktuigen...

Artikelen

Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, regio 1999-2017

Uitgesproken schuldsaneringen: kwartaalcijfers naar type schuldenaar, type beëindiging, leeftijdsgroep, provincie.

Cijfers

Stijging schuldsaneringen zet flink door

In 2010 zijn ruim een kwart meer schuldsaneringen uitgesproken dan in 2009. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk toe.

Artikelen

Land- en tuinbouwcijfers 2012

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Publicaties
Publicaties