Zoekresultaten

1205 resultaten voor ICT-beveiliging
1205 resultaten voor ICT-beveiliging

Pagina 4 van 49

Corona stimuleerde vooral in de horeca de online verkoop

Vooral bedrijven in de horeca gaven aan dat ze in 2020 een toename zagen van de online verkoop als gevolg van de tijdelijke gedwongen sluitingen tijdens de corona-epidemie.

Artikelen

Beveiliging en opsporing; prijsindex 2006 1e kwartaal = 100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.

Cijfers

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Cijfers

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)

Cijfers

TBS-inrichting

Organisatie die zorg, beveiliging en therapie geeft ter verpleging en behandeling van personen die: - door de rechter ter beschikking zijn gesteld; - hierheen uit de gevangenis of huis van bewaring...

Overig

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)

Cijfers

Collectieve consumptie door de overheid

Uitgaven door de overheid voor collectief gebruik van diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving. Het betreft met name...

Overig

Cybersecuritymonitor 2020

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen...

Publicaties

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte

Cijfers
Overig

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers
Artikelen
Artikelen

ICT-gebruik financiële sector 2003, naar bedrijfsgrootte

Computergebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden

Cijfers

ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020

Bedrijven aangesloten bij één van de door EZK geïnitieerde samenwerkingsverbanden als onderdeel van het eveneens door EZK geïnitieerde Digital Trust Center (DTC), worden opgenomen in de statistiek...

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008), 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfstakken/branches SBI2008

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI2008

Cijfers

Privacy Preserving Techniques and Statistical Disclosure Control

Het beschermen van de privacy van respondenten is van essentieel belang voor statistische bureaus. Dit document bespreekt de link tussen twee onderzoeksterreinen die zich daar mee bezig houden:...

Artikelen

Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021

Monitor kwaliteit stelsel van basisregistraties. Kwaliteitsmeting van basisregistraties in samenhang, 2021

Cijfers
Artikelen

ICT-gebruik grote bedrijven; stellingen over ICT, bedrijfstakken (SBI'93)

ICT - gebruik van grote bedrijven. Beantwoording ICT-stellingen, bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Cijfers