Zoekresultaten

262 resultaten voor HALT
262 resultaten voor HALT

Pagina 4 van 11

Conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid

De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid is berekend en zegt iets over de lange termijn ontwikkeling.

Artikelen

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Provinciefinanciën vanaf 1900

Provincierekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld Provinciale heffingen.

Cijfers

Internationaal meetmodel voor brede welvaart

Met circa 100 indicatoren wil Smits het Nederlandse meetmodel verder ontwikkelen tot een internationaal meetmodel

Overig

Zwervend door de stad, zwervend door het land

Het CBS begon in 1899 op het Binnenhof, waar de Centrale Commissie voor de Statistiek haar secretariaat had.

Overig

1999: feestjaar wordt actiejaar

In het voorjaar van 1999 vond minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma dat het CBS een paar maatjes te groot was geworden en wel wat kon afslanken.

Overig

Dertigduizend flitsscheidingen, 2001-2009

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Van 1 april 2001 tot 1 maart 2009 was het mogelijk om een huwelijk om te zetten in een partnerschap.

Artikelen

Financieringsmonitor 2021

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

tevredenheid arb.omst., werk; langer doorwerken, actuele inzetbaarheid beroepsrichting, beroepsniveau

Cijfers

Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013

In januari 2022 waren bestaande koopwoningen 90,9 procent duurder dan in juni 2013, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten. In dit artikel wordt de ontwikkeling van de woningmarkt besproken...

Publicaties

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Ziekteverzuim volgens werknemers Werkdruk, zelfstandigheid, slachtofferschap en burn-outklachten

Cijfers

Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers, verzuim na ongeval geslacht, leeftijd, lichamelijk en geestelijk letsel

Cijfers

Werknemers geven voorkeur aan zekerheid in pensioen

Werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen blijken, desgevraagd, vooral voorkeur te geven aan financiële zekerheid voor hun oude dag. Het merendeel wil geen lager pensioen, ook al betekent...

Artikelen

Raamwerk

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden veel begrippen, thema’s en indicatoren gebruikt.

Overig

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Arbeidsbelasting zoals krachtzetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk, gevaarlijke stoffen, werkhouding, beroepsrichting en beroepsniveau

Cijfers

Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtofferschap van (poging tot) inbraak naar persoonskenmerken.

Cijfers

Onveiligheidsbeleving; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, onveilige plekken, vermijdingsgedrag naar persoonskenmerken.

Cijfers

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

werkdruk, zelfstandigheid in werk, emotioneel bel. werk, slachtofferschap beroepsrichting, beroepsniveau

Cijfers

Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel

In dit rapport worden competitie en verdringing in de internethandel door middel van literatuuronderzoek afgebakend tot meetbare concepten.

Publicaties

Leefbaarheid woonbuurt; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Problemen en leefbaarheid van woonbuurt, overlast, verloedering, buurtvoorzieningen naar persoonskenmerken. Persoonskenmerken

Cijfers

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

Welke indicatoren, definities, methoden, data en bronnen heeft het CBS gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022?.

Publicaties