Zoekresultaten

262 resultaten voor HALT
262 resultaten voor HALT

Pagina 3 van 11

Trends in (echt)scheidingen

In dit artikel wordt onder meer onderzocht of de echtscheidingskans van recent gesloten huwelijk is gedaald ten opzichte van huwelijken die in eerdere periodes werden gesloten. Ook wordt gekeken of...

Publicaties

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik naar geslacht en leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en inkomen

Cijfers

Jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit

Overig

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht

Cijfers

Waar komt ons gas vandaan?

Onderzoek naar de herkomst van het gas dat in Nederland wordt in-, uit- en doorgevoerd.

Publicaties

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Identificeren van AI-aanbieders

Hoeveel bedrijven in Nederland werken aan artificial intelligence (AI) – toepassingen? Samen met Innovatiespotter en RVO heeft het CBS een pilotonderzoek uitgevoerd om deze te vinden

Overig

Operaties in het ziekenhuis - Mogelijkheden van verrichtingencijfers op basis van Diagnose Behandel Combinaties

De cijfers over operatieve verrichtingen van het CBS zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). Door een aantal oorzaken is de LMR de laatste...

Overig

Ik kan de internetvragenlijst niet elektronisch invullen.

Veel gestelde vragen over Huurenquête

FAQ's

Financiële schade van criminaliteit tegen burgers

In 2021 heeft het CBS voor het eerst onderzoek gedaan naar de totale omvang van de financiële schade van criminaliteit tegen burgers. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek...

Publicaties

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers
Overig

Extra uitvraag Tegenprestatie 2022

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2022.

Publicaties

Enquêteren: als dat maar goed gaat

De beste, betrouwbaarste, tellingen zijn de zogeheten integrale statistieken.

Overig

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Milieu-investering

Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar...

Overig

Release Notes CBS Voice Assistant

Release Notes CBS Voice Assistant

Overig

Nieuwe prijsindexcijfers operationele autolease

prijsindexcijfers over operationele autolease naar segment.

Overig

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers
Overig