Zoekresultaten

2493 resultaten voor Dossier Vergrijzing
2493 resultaten voor Dossier Vergrijzing
Actieve filters (1)

Pagina 7 van 100

Bevolkingskrimp vooral in landelijke gemeenten

In 2025 zal de bevolking vooral in de landelijke gemeenten zijn gekrompen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Omvang VUT-fondsen licht gedaald in 2002

De omvang van de VUT-fondsen is in 2002 iets afgenomen. Zowel het balanstotaal als de ontvangen premies zijn met 6 procent gedaald.

Artikelen

Bevolkingspiramide

In de klas - Bevolkingspiramide

Overig

Pensioenen; aanspraken van werknemers

AOW, Arbeidsgerelateerd pensioen. Geslacht, Leeftijd, AOW - en jaarloonklassen.

Cijfers

Pensioenen; aanspraken van zelfstandigen

AOW, Arbeidsgerelateerd pensioen. Geslacht, Leeftijd, Herkomst en AOWklassen.

Cijfers
Artikelen

Zorgen over de houdbaarheid van onze pensioenen

Het Nederlandse pensioenstelsel is kwetsbaar gebleken. De gedaalde waarde van het aandelenbezit heeft een groot effect gehad op het vermogen van de pensioenfondsen. Dit artikel beschrijft hoe de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Verzekeraars en pensioenfondsen kiezen voor buitenlandse obligaties

Bij verzekeraars en pensioenfondsen is het bezit aan buitenlandse obligaties in het derde kwartaal van 2004 flink toegenomen. Het steeg met 13 miljard euro tot 238 miljard euro. Het balanstotaal van...

Artikelen

Rapport 65-plussers in de bijstand

De groep bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder is in de periode 1997-2001 toegenomen. Dit rapport bevat gegevens over het aantal 65-plussers in de bijstand, de gemiddelde uitkeringshoogte en het...

Artikelen
Artikelen

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers willen de komende jaren meer beleggen in zowel direct als indirect vastgoed. Dit zou een verandering betekenen ten opzichte van de ontwikkeling van de afgelopen jaren. In...

Artikelen

Bezit pensioenfondsen en verzekeraars vrijwel onveranderd in tweede kwartaal

Het totale bezit van de pensioenfondsen en verzekeraars is in het tweede kwartaal van 2004 nauwelijks veranderd ten opzichte van het eerste kwartaal. In totaal hadden deze instellingen 830 miljard...

Artikelen

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties

Nederlanders zijn minder gaan werken

Het arbeidsvolume van werknemers in uren is tussen 1950 en 2002 minder hard gestegen dan de bevolkingsomvang. Nederlanders zijn minder uren gaan werken. De stijging van de welvaart moet daarom komen...

Artikelen

Ruim 76 miljoen passagiers via Nederlandse luchthavens

Schiphol en de andere vier grote luchthavens zagen in 2017 meer passagiers aankomen en vertrekken.

Artikelen