Zoekresultaten

2492 resultaten voor Dossier Vergrijzing
2492 resultaten voor Dossier Vergrijzing
Actieve filters (1)

Pagina 5 van 100

300 duizend werkende 65-plussers in 2020

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het...

Artikelen

Huiselijk geweld; meldingen naar eerdere betrokkenheid Veilig Thuis, regio

Meldingen bij Veilig Thuis, nieuwe meldingen, vervolgmeldingen en hermeldingen, eerdere betrokkenheid, regio

Cijfers

Veel nieuwe bedrijven in de vier grote steden

De vier grote steden staan in dee top 10 van gemeenten met de hoogste startersquote. Deze gemeenten hebben de meeste nieuwe vestigingen van bedrijven in verhouding tot het aantal vestigingen.

Artikelen

Conjunctuur

Hoe gaat het met de economie op de korte termijn? Wat is de conjuncturele ontwikkeling van de economie? Cijfers over conjunctuur.

Dashboards
Artikelen
Artikelen

Hoe gaat het met de emancipatie

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Video's

Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021

In dit artikel wordt de oversterfte en de sterfte aan COVID-19 evenals andere doodsoorzaken beschreven in 2020 en 2021. In elke golf van oversterfte is een toename te zien in COVID-19-sterfte....

Publicaties

Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers 2000-2001

Sociaal-economische Trends, vierde kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen

Toeslagenaffaire heeft kans op kinderbeschermingsmaatregel niet vergroot

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat was ook al zo in het jaar voordat ze...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2002-2050: veronderstellingen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003

Artikelen

Relatief sterke toename honderdplussers

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003

Artikelen

Vervroegd uittreden of doorwerken?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004

Artikelen

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht

Cijfers

Zorg voor hulpbehoevende ouders

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004

Artikelen

Veel ouderen in de bijstand

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Sterfte aan dementie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Artikelen
Artikelen

Ouderen

Het aantal ouderen in Nederland: 65-plussers, 80-plussers, honderdplussers, vergrijzing

Dashboards

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers