Zoekresultaten

2491 resultaten voor Dossier Vergrijzing
2491 resultaten voor Dossier Vergrijzing
Actieve filters (1)

Pagina 1 van 100

Vergrijzing in Schagen, 2013-2022

Hoeveel 75+’ers wonen er in Schagen en de kernen rondom Schagen?

Cijfers

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig
Artikelen

Welke bedrijfstakken vergrijzen?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004

Artikelen

Meervoudige codering van de doodsoorzaak

Dit artikel beschrijft een nieuw ontwikkelde methode voor het meervoudig coderen van doodsoorzaken en past deze toe op Nederlandse gegevens.

Publicaties

Zie Nederland vergrijzen deel 2

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Artikelen

Tempo vergrijzing loopt op

Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de periode 2011-2015 komen er een half miljoen 65-plussers bij

Artikelen

Demografie van de vergrijzing

Vooral door een naar Europese maatstaven langdurig hoog geboortecijfer is Nederland minder sterk vergrijsd dan zijn buurlanden en de meeste andere Europese landen. Er bestaan wel zeer grote regionale...

Artikelen

Vergrijzing

Nederland vergrijst. Welke gevolgen heeft dit?

Dashboards

Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Prognose van de vergrijzing en ontgroening internationaal vergeleken EU- en OESO-landen, 2000-2050

Cijfers

Zie Nederland vergrijzen deel 3

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Zie Nederland vergrijzen deel 1

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Oplopend personeelstekort in vergrijzende industrie

Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op.

Artikelen

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

Vergrijzing op boerderijen zet door

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65–plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. In 1987 telde...

Artikelen

Demografie van de vergrijzing

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Vooral door een naar Europese maatstaven langdurig hoog geboortecijfer is Nederland nu nog minder sterk vergrijsd dan zijn buurlanden en de meeste andere Europese...

Artikelen

Dossier asiel, migratie en integratie vernieuwd

Corporate artikel over vernieuwd dossier asiel, migratie en integratie

Artikelen

Aflevering 10: Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Podcast 10. Het mysterie van de verdwenen criminaliteit serie 'Cijfers voor iedereen'

Artikelen

Eerste onderzoek brede welvaart Caribisch Nederland toont wisselend beeld

Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn op de goede weg met armoedebestrijding, één van de internationaal afgesproken duurzaamheidsdoelen.

Artikelen

CBS rondt complexe dossiers af tijdens voorzitterschap EU-raadswerkgroep statistiek

Op 30 juni 2016 beëindigde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie (EU). Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, was gedurende een half jaar voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor...

Artikelen
Overig

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Bevolking; prognose en waarneming Omvang, groei, leeftijd, geboorte, vruchtbaarheid, sterfte en migratie

Cijfers